shutterstock_491393647-2000x2000-c5.jpg

Tunnista ja ansaitse sidosryhmiesi sitoutuminen empatia-analytiikalla

Mitkä ovat konkreettiset syyt henkilöstösi ja asiakkaittesi lojaaliuteen tai katoon?

Mihin keskittyä, jotta sitoutat sidosryhmiäsi, selviydyt yhä myrskyisemmissä olosuhteissa ja luot etumatkaa – samaan aikaan, kun ihmiset tekevät yhä vastuullisempia valintoja?

Miten vastata kriittisimpiin kysymyksiin, kun perinteiset kyselyt eivät kerro mitään sitoutumisesta?

NayaDaya symbol is about empathy, interaction, and balance

Vastaukset neljässä viikossa

Datan kerääminen esim. henkilöstöltä tai asiakkailta

Tieteellinen analytiikka ja raportointi

Tulkinta, ymmärrys ja toimenpiteet

Lyhyt online-kysely, jossa valmiit kysymykset: tunteet, tunteiden voimakkuus, juurisyyt ja taustamuuttujat. Tieteellinen tutkimusmetodi. Havainnollinen infografiikka ja visuaalinen raportti. Tulosten läpikäynti ja tulkinta. Anonyymi, henkilötietoa ei kerätä.

“Empatia-analytiikan avulla pääsemme pintaa syvemmälle asiakkaiden tunteisiin, sitoutumisen lähteisiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin. Näemme kriittisiä asioita, jotka perinteisillä kyselyillä ja mittareilla ovat jääneet pimentoon."

Ruohonjuuri Oy

Päivi Korteniemi, asiakaskokemusjohtaja

NayaDaya Oy

NayaDaya Oy auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja ansaitsemaan sidosryhmiensä sitoutumisen.

Tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuva empatia-analytiikka paljastaa syyt henkilöstön ja asiakkaiden lojaliteettiin ja katoon.

Vastaamalla brändien ja organisaatioiden kriittisiimpiin kysymyksiin ratkaisu osoittaa toimenpiteet selviytymiseen, kilpailuedun luomiseen ja kestävän kasvun rakentamiseen.

shutterstock_1091222789-1500x1500-c5.jpg