top of page

People Risk Analytics™

Minimoi yrityskauppojen, transformaatioiden ja kriittisten projektien ihmisistä johtuvat epäonnistumiset henkilöstöä koskevan riskianalytiikan avulla

People Risk Analytics™ kahden minuutin videona
(englanninkielinen video)

NayaDaya Analytics Oy kehittää ja toimittaa henkilöstöä koskevaa riskianalytiikkaa yritysintegraatioihin, transformaatioihin ja kriittisiin projekteihin.

 

Tunteisiin ja tieteeseen perustuva People Risk Analytics™ paljastaa henkilöstön vaihtuvuuden ja tuottavuuden putoamisen riskitasot ja juurisyyt vain kolmen kysymyksen avulla.

 

Skaalautuva alusta ja poikkeuksellisen intuitiiviset työvälineet tuottavat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia työntekijöitä koskevien riskien minimoimiseksi sekä yrityskauppojen, transformaatioiden ja projektien epäonnistumisten välttämiseksi.

NayaDaya Analytics Oy:n innovaatio hyödyntää Geneven yliopiston tieteellistä tutkimusta. M&A-konsepti on kehitetty yhteistyössä Deloitten kanssa.

Lue lisää – People Risk Analytics™

Lue lisää – People Risk Analytics™ for M&A

"Joka kolmas eurooppalainen työntekijä harkitsee irtisanoutumista lähiaikoina."

McKinsey

“Henkilöstöä koskevan riskianaytiikan ansiosta tiedämme, mihin kohdistaa toimenpiteitä ihmisten sitouttamiseksi ja yritysintegraatioiden onnistumiseksi."

Rantalainen Group

Kimmo Martikainen, Senior Vice President, M&A

"Ihmiset ja kulttuuri ovat yleisin syy integraatioiden epäonnistumiseen."

Deloitte

Uutiset

"Henkilöstön halu tukea organisaatiomuutosta romahti 74 prosentista vuonna 2016 vain 43 prosenttiin vuonna 2022."

Gartner

Välähdys tiedettä: Perinteiset kyselyskaalat eivät korreloi sitoutumisen kanssa

"Tunne- ja käyttäytymitiede kertoo, että perinteiset kyselyasteikot, kuten tyytyväisyyden määrä, ei korreloi sitoutumisen tai sitoutumisen puutteen kanssa. Jos haluat ymmärtää, mikä ihmisiä sitouttaa ja mikä ei, perinteiset kyselyt ovat hyödyttömiä.

 

Henkilöstön sitoutuminen ei tarkoita tyytyväisyyttä – asioiden jatkumista ennallaan ja pysyttelyä mukavuusalueella. Sitoutuminen on toimintaa, osallistumista ja hihojen käärimistä muutosten ja haasteiden edessä.

 

Tyytyväisyys tai taipumus suositella työnantajaa ei indikoi sitoutumista. Päinvastoin, ne kertovat passiivisuudesta ja jopa haluttomuudesta sitoutua mihinkään uuteen. Tämä on erityisen ongelmallista muutosten yhteydessä."

shutterstock_1008480763-2000x1125-c5.jpg
bottom of page