In the race to sustainability, there is more and more to win and lose

Vastuullisuus kiihtynyt globaaliksi kilpailuksi – mitä puuttuu?

Vastuullisuus on yhä keskeisempi osa yritysten ja brändien välistä kilpailua, jossa määräysten noudattaminen ei riitä. Kilpailuetu syntyy henkilöstö- ja asiakaskokemuksista. ESG-kokemusten sivuuttaminen on huomattava riski.

Ekologinen, sosiaalinen ja hallinnollinen (ESG) vastuullisuus sisältää arvoa ja merkityksellisyyttä, joilla on huomattava vaikutus ihmisiin, ympäristöön ja liiketoimintaan.

Näillä tunnepitoisilla kokemuksilla on vahva vaikutus käyttäytymiseen: lojaliteettiin sekä henkilöstö- ja asiakaskatoon.

Vastuullisuuskokemukset  vaikutuksineen tunnistetaan heikosti. Ilman tätä ratkaisevaa ymmärrystä

  • Päätöksiä tehdään puolittain sokeana

  • Menetetään potentiaalinen arvo ja kilpailuetu

  • Altistutaan huomattaville riskeille

Yrityksillä on yhä enemmän voitettavaa ja hävittävää.

NayaDaya-vastuullisuus-puuttuva-palanen-punainen.png
Suurempaa arvoa vastuullisuudesta empatian ja kokemusten avulla

Vastuullisuuskokemuksia voidaan ymmärtää tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuvan empatia-analytiikan avulla. Metodi piirtää tilannekuvan ympäristöä, ihmisiä ja hallintotapaa (ESG) koskevasta vastuullisuudesta. 

ESG:n kaksi puolta: määräysten noudattaminen ja kokemus

ESG on laajasti käytetty viitekehys ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntaa sekä hallintotapaa ja taloutta koskevalle vastuullisuudelle. Raportointia koskevien velvollisuuksien lisääntyessä on hyvä muistaa, että määräysten noudattaminen on vasta kilpailun aloituskorkeus. Todellinen kilpailu käydään henkilöstön ja asiakkaiden kokemusten ja käyttäytymisen tasolla.