top of page
shutterstock_2079014530-2000-c5.jpg

Yrityksesi kriittisin kysymys: mikä saa työntekijäsi sitoutumaan, mikä lähtemään?

Tutkimusten mukaan yhä useammat työntekijät suunnittelevat työpaikan vaihtoa. Työnantajan haavoittuvuus on suurimmillaan yritysjärjestelyjen yhteydessä.

Yrityksen perustavinta laatua oleva kysymys koskee henkilöstön sitoutumista: mitkä konkreettiset syyt lisäävät työntekijöiden lojaliteettia tai poistumaa? Mikä lisää motivaatiota tai saa tuottavuuden romahtamaan? Mikä kiihdyttää tai jarruttaa toivottua muutosta?

Ongelma on huomattava. McKinseyn mukaan kolmannes Euroopan työntekijöistä harkitsee irtisanoutumista lähiaikoina. Haaste koskee myös Suomea. Baronan työelämätutkimus 2023 kertoo, että 37 prosenttia suomalaisista pohtii työpaikan vaihtoa, alle 40-vuotiaista peräti 44 prosenttia.

Transformaatiot ovat yrityksille erityisen haastavia. Harvard Business Reviewn mukaan 70-90 prosenttia yrityskaupoista epäonnistuu. Deloitte kertoo, että suurin osa onnistuneen integraation esteistä liittyy ihmisiin ja yrityskulttuuriin. Monet yritysjärjestelyt johtavat henkilöstöpitoa koskeviin ongelmiin.

Tarvitset tietoa sitoutumisen juurisyistä

Onnistumisen ja tappioiden välttämisen kannalta mikään ei ole kriittisempää kuin tieto syistä, jotka saavat työntekijät sitoutumaan tai lähtemään.

Oikea tieto ohjaa toimenpiteitä resurssien järkevään kohdentamiseen: henkilöstöpidon, tuottavuuden sekä kannattavan ja vastuullisen kasvun rakentamiseen.

Perinteiset kyselyt eivät ymmärrä sitoutumista

Jos haluat tunnistaa syyt sitoutumisen ja välttelyn takana, ja toimia tästä ymmärryksestä käsin, perinteisistä kyselyistä ei ole hyötyä.

Tosiasia perustuu tieteeseen: tyytyväisyys tai ylipäätään kokemusten positiivisuus tai negatiivisuus eivät kerro sitoutumisesta. Sitouminen on täysin erillinen käyttäytymisen dimensio. Tyytyväiset ihmiset eivät ole sitoutuneita.

Henkilöstön sitoutuminen perustuu tunteisiin – tunteet vaikuttavat ratkaisevasti käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Jos haluat ymmärtää sitoutumista ja lojaliteettia, on ymmärrettävä tunteita, tunteiden juurisyitä ja tunteiden vaikutuksia sitoutumiseen.

Tunneympyra.png

Tyytyväisyys on vain yksi ihmisen tunteista. Usein sillä kuvataan ylipäätään kokemuksen positiivisuutta tai negatiivisuutta. Kummassakaan tapauksessa tyytyväisyyden määrä ei korreloi lainkaan sitoutumisen kanssa.

 

Kuvan 20 tunnetta ovat peräisin Geneven yliopistossa kehitetystä metodista, joka kattaa ihmisen tunneavaruuden kokonaisvaltaisella tavalla. NayaDaya Oy hyödyntää tieteellistä mallia omassa empatia-analytiikassaan.

bottom of page