top of page
shutterstock_2079014530-2000-c5.jpg

Brändisi tai organisaatiosi kriittisin kysymys: mikä saa ihmiset sitoutumaan, mikä lähtemään?

Työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät päättävät valinnoillaan, ketkä selviytyvät ja onnistuvat ja ketkä eivät. Yhä useammin vaakakupissa painaa vastuullisuus. Onko brändisi tai organisaatiosi yksi niistä, joihin ihmiset sitoutuvat vai yksi niistä, joita he välttelevät.

Brändin tai organisaation perustavinta laatua oleva kysymys koskee ihmisten sitoutumista: mitkä konkreettiset syyt lisäävät henkilöstön, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien lojaliteettia tai poistumaa?

Ongelma on huomattava. McKinseyn mukaan kolmannes Euroopan työntekijöistä harkitsee irtisanoutumista lähiaikoina. Haaste koskee myös Suomea. Baronan työelämätutkimus 2023 kertoo, että 37 prosenttia suomalaisista pohtii työpaikan vaihtoa, alle 40-vuotiaista peräti 44 prosenttia.

Asiakaskadon hinta on ollut tiedossa kauan. Harvard Business Reviewn mukaan uuden asiakkaan hankkiminen on 5-25 kertaa kalliimpaa kuin olemassa olevan asiakkaan säilyttäminen.

Ilman tietoa et voi vaikuttaa

Selviytymisen ja onnistumisen kannalta mikään ei ole kriittisempää kuin tieto syistä, jotka saavat ihmiset sitoutumaan tai lähtemään.

Oikea tieto ohjaa toimenpiteitä resurssien järkevään kohdentamiseen. Sitoutumisen, tulosten ja kestävän kasvun vahvistamiseen. Kilpailuedun luomiseen. Inhimilliseeni ja taloudelliseen menestykseen.

Virheelliset vastaukset ja mutu-tieto johtavat resurssien tehottomaan käyttöön. Kilpailukyvyn, työntekijöiden ja asiakkaiden menettämiseen. Inhimillisiin ja taloudellisiin tappioihin.

Vastuullisuuden merkitys sitoutumisen tai välttelyn syynä kasvaa koko ajan. Vastuullisuuden osatekijöiden (ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta, talous ja hallinto) painoarvot ja vaikutukset ovat tapauskohtaisia. Lista yleisistä ESG-vaatimuksista ei kerro mitään siitä, mikä ihmisiä sitouttaa ja mikä ei. Eikä etenkään siitä, mikä tietyn yrityksen tai organisaation tilanne on – ja mihin pitäisi panostaa.

Perinteiset kyselyt eivät ymmärrä sitoutumista

Jos haluat tunnistaa syyt sitoutumisen ja välttelyn takana, ja toimia tästä ymmärryksestä käsin, perinteisistä kyselyistä ei ole hyötyä.

Tosiasia perustuu tieteeseen: tyytyväisyys tai ylipäätään kokemusten positiivisuus tai negatiivisuus eivät kerro mitään sitoutumisesta. Sitouminen on täysin erillinen käyttäytymisen dimensio. Tyytyväiset ihmiset eivät ole sitoutuneita.

Ihmisten sitoutuminen perustuu tunteisiin – tunteet vaikuttavat ratkaisevasti käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Jos haluat ymmärtää sitoutumista ja lojaliteettia, on ymmärrettävä tunteita, tunteiden juurisyitä ja tunteiden vaikutuksia sitoutumiseen.

Tunneympyra.png

Tyytyväisyys on vain yksi ihmisen tunteista. Usein sillä kuvataan ylipäätään kokemuksen positiivisuutta tai negatiivisuutta. Kummassakaan tapauksessa tyytyväisyyden määrä ei korreloi lainkaan sitoutumisen kanssa.

 

Kuvan 20 tunnetta ovat peräisin Geneven yliopistossa kehitetystä metodista, joka kattaa ihmisen tunneavaruuden kokonaisvaltaisella tavalla. NayaDaya Oy hyödyntää tieteellistä mallia omassa empatia-analytiikassaan.

bottom of page