top of page

Tunnista ja hallitse HR-riskejä empatia-analytiikalla™

Tunteisiin ja tieteeseen perustuva empatia-analytiikka tekee sen, mihin perinteiset kyselyt tai mittarit eivät pysty. Suomalais-sveitsiläinen innovaatio luo  ennakoivia tilannekuvia työntekijöiden sitoutumisesta sekä henkilöstöpidon, vaihtuvuuden ja tuottavuuden juurisyistä. Tulokset tukevat johtamista ja päätöksentekoa sekä stabiilissa tilanteessa että erityisesti M&A-prosessin ja pääomasijoitusten yhteydessä.

Empatia-analytiikka™ vastaa tunteiden ja tieteen avulla työnantajien, epäorgaanisesti kasvavien yritysten ja pääomasijoittajien keskeisiin kysymyksiin: Miten sitoutuneita työntekijät ovat työnantajaansa tai yritysintegraatioon? Mitkä ovat henkilöstöpidon tai vaihtuvuuden sekä tuottavuuden kasvun tai putoamisen juurisyyt?

Metodi sivuuttaa automaattisesti kaiken epäolennaisen ja visualisoi asiat, jotka todella vaikuttavat työntekijöiden käyttäytymiseen. Intuitiiviset tilannekuvat kertovat henkilöstöön liittyvistä riskeistä ja osoittavat, mihin kannattaa kohdistaa toimenpiteitä henkilöstöpidon, tuottavuuden sekä vastuullisen, kannattavan kasvun vahvistamiseksi. Pääomasijoittajan kannalta tulokset helpottavat riskien hallintaa ja päätöksentekoa.

Empatia-analytiikka™ on sovitettu M&A-prosessin tarpeisiin yhteistyössä Deloitten kanssa. Lue lisää..

Rantalainen Group tukee empatia-analytiikan avulla yritysostojensa onnistumista. Lue lisää...

Henkilöstön sitoutumista työnantajan vastuullisuuteen ovat empatia-analytiikan avulla analysoineet muun muuassa Gofore ja Lassila & Tikanoja.

Esimerkkejä infografiikasta

Henkilöstöpidon ja vaihtuvuuden juurisyyt sekä toimenpiteiden kohdistaminen

Juurisyyanalyysi-web-100623-v2.png

Kuva on esimerkki. Ennakoitavan käyttäytymisen juurisyyt nousevat empatia-analytiikasta™ tapauskohtaisesti.

Emotion-Impact-fin-2.png

Emotion Impact® on tunnusluku, joka ennakoi positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä asteikolla 0-100. Indikaattori toimii seurannan ja vertailun tukena, kun arvioidaan sitoutumisen tasoa suhteessa työnantajaan tai yritysintegraatioon. Tunnusluku kertoo myös sijoituskohteen riskitasosta.

bottom of page