top of page

Webinaari: Kohti etä- ja lähityön hybridiä henkilöstön tunteet huomioiden

Verrokiksi valtakunnallinen empatiatutkimus – julkaisu tiistaina 11.5.


Tervetuloa empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n maksuttomaan tutkimusjulkaisuun ja webinaariin tiistaina 11.5.2021 klo 12-13.


Julkaisemme webinaarissa valtakunnallisen empatiatutkimuksen, jossa selvitimme suomalaisten tunteita ja sitoutumista etä- ja lähityötä sekä niitä yhdistävää ns. hybridimallia kohtaan. Samassa yhteydessä tutkimme kansalaisten tunteita ja osallisuutta suhteessa oman työnantajan koronapandemian vastaisiin toimiin.


Tutkimus on toteutettu huhtikuussa 2021. Yhteistyössä YouGovin kanssa järjestettyyn paneelitutkimukseen on osallistunut 3 000 vastaajaa – otos vastaa täysikäisiä suomalaisia.

Tutkimustulosten lisäksi kerromme, miten

  • Empatiatutkimuksen avulla tuotetaan perinteisiä henkilöstökyselyjä syvempää ja kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä työntekijöiden tunteista ja osallisuudesta

  • Tutkimusmetodi paljastaa tunteiden takana olevat merkitykset (myös merkityksettömyyden) organisaation eri yksiköissä tai yrityksen eri liiketoiminta-alueilla

  • Empatia-analytiikan avulla tunnistetaan tunteiden vaikutus henkilöstön käyttäytymiseen ja sitoutumiseen: 1) Lojaalit ja osallistujat, 2) Passiiviset, 3) Lamaantujat ja välttelijät ja 4) Vastustajat

  • Tunne- ja käyttäytymisdata parantaa johtamisen tilannetajua – sen avulla voidaan tukea mm. koronatoimien ja etä/lähi/hybridityön muotoilua, sisäistä viestintää ja vuorovaikutusta

Empatiaevankelista Maria Kausto-Turner, NayaDaya Oy Toimitusjohtaja Timo Järvinen, NayaDaya Oy


Tervetuloa kuulolle 11.5. kello 12-13!


Ilmoittaudu mukaan webinaariin!

bottom of page