top of page

Vaikuttavuuden uudet tunnusluvut: Emotion Impact™ ja Emotion Ratio™

Empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n analyysityökalut ja tunnusluvut tarjoavat nyt entistä selkeämmän näköyhteyden asiakkaisiin ja henkilöstöön, tunteiden vaikutuksiin sekä panostusten kannattavaan kohdentamiseen. Aiemmin käytetty Emotional Value Index korvataan uuden sukupolven indikaattoreilla.

Empatia-analytiikka (Empathy Analytics™) auttaa yrityksiä ja organisaatioita asettumaan ihmisten asemaan datan, tunteiden ja tieteen avulla. Tieteelliseen algoritmiin perustuva Emotion Impact Matrix™ tunnistaa 1) mitkä asiat ovat merkityksellisiä, 2) miten ne vaikuttavat käyttäytymiseen ja 3) miten on syytä priorisoida toimenpiteitä ja rahankäyttöä, jotta vahvistetaan sitoutumista, kilpailuetua ja kannattavaa kasvua.


Jotta esimerkiksi brändien ja ilmiöiden vaikutuksia voidaan vertailla tehokkaasti eri asiayhteyksissä ja ajankohtina, ja jotta kilpailijoita voidaan verrata toisiinsa, tarvitaan myös yksinkertaisia tunnuslukuja. Julkaisemme nyt tunnusluvut, jotka on luotu tukemaan kehitystyötä, päätöksentekoa ja vastuullista vaikuttamista kaikilla toimialoilla. Uudet avainluvut ottavat huomioon sekä tunteiden painoarvon että niiden käyttäytymistä suuntaavat vaikutukset.


Omaan tuotekehitykseemme perustuvat tunnusluvut ovat:

  • Emotion Ratio™ (0-1): tunteiden määrän suhde tutkittavaan otokseen (mitä korkeampi arvo, sitä enemmän koetaan merkityksiä ja tunteita ja sitä vähemmän merkityksettömyyttä)

  • Emotion Impact™ (0-100): tunteiden vaikutus positiiviseen, sitoutuvaan ja yhteisölliseen käyttäytymiseen (mitä korkeampi arvo, sitä suurempi toivottu vaikutus ihmisiin ja liiketoimintaan)

Emotion Ratio™ voidaan laskea erikseen positiivisille ja negatiivisille tunteille sekä merkityksettömyydelle:

  • Positive Emotion Ratio™ (0-1): Positiivisten tunteiden suhde tutkittavaan otokseen

  • Negative Emotion Ratio™ (0-1): Negatiivisten tunteiden suhde tutkittavaan otokseen

  • No Emotion Ratio™ (0-1): Tunteiden puuttumisen (merkityksettömyyden) suhde tutkittavaan otokseen

Emotion Impact™ huomioi erikseen tunteiden brutto- ja nettovaikutukset:

  • Gross Emotion Impact™ (0-100): Positiivisten ja negatiivisten tunteiden vaikutus käyttäytymiseen

  • Net Emotion Impact™ (0-100): Positiivisten tunteiden, negatiivisten tunteiden ja tunteiden puuttumisen (merkityksettömyyden) yhteisvaikutus käyttäytymiseen (kaava: Gross Emotion Impact™ x Emotion Ratio™)

Uudet indikaattorit korvaavat vuonna 2018 luomamme, useissa julkisissa tutkimuksissa ja brändivertailuissa esillä olleen, Emotional Value Index -tunnusluvun. Aiemmin toteutetuissa tutkimuksissa käytetty Emotional Value Index on vertailukelpoinen uuden Gross Emotion Impact™ -arvon kanssa. Olemme analysoineet empatia-analytiikalla yli 50 brändiä, joiden Gross Emotion Impact™ -arvot (Emotional Value Index -arvot) ovat vaihdelleet välillä 20-70/100.


Epäselvyyksien välttämiseksi haluamme nykyisten ja tulevien asiakkaidemme ja kumppaneidemme tietävän, että Emotional Value Index -nimeä käytetään toisen yrityksen toimesta ilman lupaamme. Emme ota kantaa siihen, mitä nimen takana on. Koska haluamme keskittyä asiakkaidemme palvelemiseen ja analytiikan kehittämiseen, emme ole tällä hetkellä ryhtymässä oikeudellisiin toimiin.


Tämän vuoden mittavien kehityspanostustemme yhteydessä Emotional Value Indexin uudistaminen on ollut joka tapauksessa tarpeen. Haluamme tunnuslukujemme vastaavan tehokkaasti ja yksiselitteisesti asiakkaidemme tarpeita sekä tukevan myös kansainvälistymistämme.


”Empatia-analytiikan metodit, analyysityökalut ja uudet tunnusluvut tukevat nyt kokonaisvaltaisella tavalla toimintaa, jossa yhdistyvät empatia ja inhimillinen hyvinvointi sekä liiketoiminnalliset, ROI-lähtöiset tavoitteet. Haluamme auttaa yrityksiä, organisaatioita ja brändejä menestymään vastuullisella ja kestävällä tavalla”, NayaDaya Oy:n CEO Timo Järvinen sanoo.


NayaDaya Oy:n empatia-analytiikka perustuu tieteelliseen teoriaan[1], Geneven yliopiston tutkimukseen[2] ja käyttäytymistä ennakoivaan algoritmiin[3].


[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.
[2] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.
[3] A scientific algorithm that predicts positive, engaged, and prosocial behavior, developed by NayaDaya Inc.

Lisätiedot:

Timo Järvinen, toimitusjohtaja, NayaDaya Oy, puh. +358 40 505 7745, timo.jarvinen[at]nayadaya.com


NayaDaya Oy on empatia-analytiikkayhtiö, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita kohdentamaan panostuksiaan vastuullisella ja vaikuttavalla tavalla asettumalla ihmisten asemaan. Tieteellinen NayaDaya®-empatia-analytiikka perustuu dataan, tunteisiin ja käyttäytymistä ennakoivaan algoritmiin. Lisätiedot https://www.nayadaya.com/?lang=fi

bottom of page