top of page

Uutisointi koronarokotteista herätti kiinnostusta, tyytyväisyyttä ja helpotusta

Koronavirusrokotetta koskevien uutisten joulukuussa kerätyistä tunnereaktioista kaksi kolmannesta oli positiivisia ja kolmannes negatiivisia, kertovat Mediatalo Keskisuomalainen ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya. Tunteista yli puolet ennakoi osallistumista, kolmannes välttelyä tai vastustusta.

Lukijoiden tunnereaktioita on kerätty Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunki- ja maakuntalehdistä. Vuoden 2020 aikana Covid-19-pandemiaa käsiteltiin yli 20 000 uutisartikkelissa. Tunteita koronavirusuutisissa ilmaistiin 12 kuukauden aikana lähes 190 000 kertaa. Tunnedata analysoitiin NayaDaya Oy:n empatia-analytiikalla, joka osoittaa, miten pandemiaa koskevat uutiset ovat vaikuttaneet suomalaisten tunteisiin, käyttäytymiseen ja osallisuuteen. Tunteiden tutkimista uutismediassa rahoittaa Google Digital News Innovation Fund.


Kaikkien koronauutisten herättämät negatiiviset tunteet – etenkin pelko – lisääntyivät kesän suvannon jälkeen pandemian toisen aallon alkaessa ja ylittivät alkuvuoden huipun syyskuussa. Pelon yleistyminen kertoo epidemian heikosta hallinnasta ja lisääntyvästä epävarmuudesta.


Viranomaisten tiukat toimet ja torjuntakeinot vähensivät pelkoa keväällä – positiivinen käänne tapahtui myös joulukuussa samaan aikaan kun mm. rokoteuutisten määrä lisääntyi. Joulukuun kaikkien koronavirusuutisten herättämistä tunteista noin 40 prosenttia oli positiivisia ja noin 60 prosenttia negatiivisia. Rokotetta koskevien uutisten tunnereaktioista positiivisia oli kaksi kolmannesta ja negatiivisia kolmannes.


”Median tehtävänä on kertoa sekä ikävistä ja uhkaavista että toivoa luovista asioista. Uutisoinnin on hyvä tarjota kansalaisille ratkaisuja ja näyttää tietä kohti tunnelin päässä olevaa valoa – näin palvellaan lukijoiden toiveita ja tuetaan yhteiskuntaa kriisin hallinnassa. Lukijoiden tunteiden huomioiminen pandemiaa koskevien aiheiden käsittelyssä ja näkökulmien valinnassa on osa rakentavaa ja vastuullista journalismia”, kehityspäällikkö Juho Hämäläinen Mediatalo Keskisuomalaisesta sanoo.


Covid-19-rokotetta koskevien uutisten yhteydessä yli puolet lukijoiden tunnereaktioista ennakoi positiivista ja osallistuvaa käyttäytymistä. Kolmannes tunteista indikoi välttelyä tai vastustusta.


”Pandemian torjunnan kannalta on positiivista, että yli puolet vastaajista koki osallistavia tunteita suhteessa rokoteuutisiin. Toisaalta kielteisetkään tunteet eivät olleet harvinaisia emmekä voi vetää sitä johtopäätöstä, että tulos kuvaisi kansalaisten sitoutumista rokotteen henkilökohtaiseen ottamiseen. Osa ihmisistä, jotka ovat ilmaisseet muun muassa kiinnostusta, tyytyväisyyttä, helpotusta ja iloa koronarokoteuutisia kohtaan, saattaa pelätä ja viivyttää omaa rokotustaan. Tunteiden osallistava vaikutus omaan rokotukseen on selvitettävissä erillisellä tutkimuksella”, NayaDaya Oy:n CEO Timo Järvinen toteaa.


Kriisien – kuten koronapandemian – yhteydessä tunteiden alkuperä on ihmisten kokemissa monimuotoisissa negatiivisissa ja positiivisissa merkityksissä. Mitä lähempänä kansalaisia ilmiöiden vaikutukset ovat, sitä relevantimmiksi ne koetaan ja sitä enemmän ne vaikuttavat tunteisiin ja käyttäytymiseen.


”Kriisien yhteydessä sekä positiiviset että negatiiviset tunteet voivat olla hyödyllisiä. Esimerkiksi pelko saa ihmiset varomaan ja välttämään riskejä. Positiiviset, sitouttavat tunteet puolestaan saavat kansalaiset tarttumaan aktiivisesti torjuntakeinoihin, kuten pandemian yhteydessä maskeihin ja rokotuksiin. Vastuullisessa vaikuttamisessa kansalaisille tuotetaan faktatietoa sekä ongelmista että ratkaisuista”, Järvinen summaa.


Katso tutkimusraportista infograafeja ja keskeisiä havaintoja


Lisätiedot

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. 040 505 7745

Juho Hämäläinen, kehityspäällikkö, Mediatalo Keskisuomalainen, puh. 050 460 1209, juho.hamalainen@keskisuomalainen.fi


Mediatalo Keskisuomalainen on lehtinimikkeiden määrällä mitattuna Suomen suurin sanoma- ja kaupunkilehtikustantaja, joka tavoittaa joka viikko 2,2 miljoonaa lukijaa. Keskisuomalainen-konserni kustantaa kuuttatoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitaalista uutismediaa, 28 paikallislehteä sekä 28 kaupunkilehteä. Lisätiedot: www.keskisuomalainen.com


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com

bottom of page