top of page

Tutkimus: USA:n äänestäjien käyttäytymistä dominoivat helpotus ja inho

NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä toteutettu tutkimus osoittaa, että Yhdysvaltain kansalaiset äänestävät presidentinvaalissa estääkseen ei-toivotun lopputuloksen.

NayaDaya Study: Presidential Election 2020 – Emotions and Future Behavior of U.S. Voters

Tutkimus paljastaa, miten Donald Trumpin ja Mike Pencen tai Joe Bidenin ja Kamala Harrisin mahdolliset valinnat vaikuttavat USA:n kansalaisten tunteisiin ja käyttäytymiseen. Yleisimpiä tunteita ovat helpotus, inho, pelko ja pettymys – tunteiden jakauma vaihtelee ehdokkaittain.


“USA:n presidentinvaaleisssa on äänestäjien kannalta kyse ei-toivotun tuloksen välttämisestä, ei ehdokkaiden herättämästä emotionaalisesta innostuksesta”, sanoo Marcello Mortillaro, Ph.D, Senior Scientist ja NayaDaya Oy:n osakas.


Eniten valittu tunne Trumpin uudelleenvalintaa kohtaan on luotaantyöntävä inho, joka kuvaa äänestäjien moraalisten standardien rikkomista. Pence on Trumpin heijastus: Pencen uudelleenvalinta herättää vielä enemmän inhoa mutta ylipäätään vähemmän tunteita. Bidenin kohdalla yleisin tunne on helpotus, joka kertoo uhan välttämisestä.


Mortillaro avaa tuloksia: “Lähes puolet demokraateista kokee Bidenin valintaa kohtaan helpotusta – positiivista tunnetta, jonka sitouttava vaikutus on heikko. Harris poikkeaa Bidenistä herättämällä positiivisia, sitouttavia tunteita, kuten ylpeyttä, ihailua ja iloa.” Republikaanien keskuudessa inho ja pelko ovat vahvimpia tunteita sekä Harrisin että Bidenin valintaa kohtaan.


Yhdysvaltain äänestäjien tunteita analysoitiin suomalaisen NayaDaya Oy:n kehittämällä tunne- ja käyttäytymisälyllä, joka perustuu Geneven yliopiston tieteelliseen tutkimukseen.


Äänestäjien tunteet ennakoivat käyttäytymistä ja sitoutumista – lojaalien äänestäjien ehdokaskohtaiset osuudet ovat

  • Trump 32 %

  • Pence 27 %

  • Biden 45 %

  • Harris 42 %

Nuorten (18-34-vuotiaat) keskuudessa 47 % on lojaaleja Bideniä kohtaan, 27 % Trumpia kohtaan. Afroamerikkalaisista 58 % on lojaaleja Bidenille, vain 13 % Trumpille. Yli neljännes vastaajista ei suosi demokraatteja eikä republikaaneja; heistä 31 % on positiivisesti sitoutunut Trumpin uudelleenvalintaan, 37 % Bidenin valintaan.


“Tunteiden kautta voimme ymmärtää kansalaisten ja kuluttajien erilaisia näkökulmia sekä niiden vaikutuksia käyttäytymiseen merkityksellisten ilmiöiden, kuten vaalien, yhteydessä. Datan, ymmärryksen ja empatian avulla luomme vaikutusmahdollisuuksia vastuullisille johtajille, brändeille ja organisaatioille”, CEO ja perustaja Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä sanoo.


Tutkimuksen faktat:

  • Data kerättiin YouGovin online-paneelin avulla USA:ssa 2.-4. syyskuuta 2020

  • Otos kiintiöitiin iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin perusteella edustamaan Yhdysvaltain aikuisväestöä

  • Muita taustamuuttujia ovat etninen alkuperä, koulutus, tulotaso, siviilisääty, sosiaaliset verkostot ja puoluekanta

  • N=1265, virhemarginaali ±2.5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. +358 40 505 7745

Timo Salomäki, Head of Global Growth, NayaDaya Oy, timos@nayadaya.com, puh. +358 40 709 2399x


NayaDaya Inc. is an empathy analytics company that reveals the way emotions and behavior interact with phenomena and brands. Through data, insight, empathy, and impact, we empower organizations, authorities, brands, and leaders to strive for a sustainable change. If you respect science, empathy, and data, we would love to discuss with you. News and further information: www.nayadaya.com

bottom of page