top of page

Tutkimus: Ruohonjuuri sitouttaa asiakkaansa vastuullisuudellaan

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vähittäiskauppaketju Ruohonjuuri nousi vastuullisilla tuotteillaan ja palveluillaan ennätyksellisen positiiviseksi ja sitouttavaksi, kun mittareina käytettiin empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n tieteeseen perustuvaa tutkimusmetodia ja tunnuslukuja.


Ruohonjuuren brändikokemuksia analysoitiin lokakuussa empatiatutkimuksella, johon osallistui 762 kanta-asiakasta. Tunteet olivat poikkeuksellisen positiivisia ja sitouttavia. Peräti 94 prosenttia vastaajista kokee Ruohonjuurta kohtaan myönteisiä tunteita, yleisimmin kiinnostusta, tyytyväisyyttä, mielihyvää ja iloa. Negatiivisia tunteita kokee vain prosentti vastaajista, merkityksettömyyttä kuusi prosenttia.


Emotion Impact®, joka ennakoi positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä, sai Ruohonjuuren asiakkailta ennätysarvon 79/100. Luku on tähän asti tutkittujen brändien joukossa korkein.


Hyvinvointi, luomu ja vastuullisuus sitouttavat


Tunteisiin ja tieteeseen perustuva empatia-analytiikka paljastaa lojaliteetin lähteet ja näyttää suuntaa toimenpiteille: Mikä ihmisiä sitouttaa ja mikä ei? Mihin kohdistaa toimenpiteitä, jotta vahvistetaan asiakaspitoa ja vältetään asiakaskatoa?


Tulokset osoittavat, että Ruohonjuuren asiakkaat ovat sitoutuneita omaan hyvinvointiinsa sekä sitä tukeviin luonnonmukaisiin ja ekologisesti vastuullisiin tuotteisiin. Tuotevalikoima uutuuksineen herättää kiinnostusta. Vahvoihin signaaleihin nousevat myös laadukas asiakaspalvelu, miellyttävät myymälät ja toiminnan eettisyys. Heikkoihin signaaleihin jää muun muassa vegaanisuus, jota korostaa vain prosentti vastaajista.


Empatia auttaa asettumaan asiakkaiden asemaan


Nuorten aikuisten kokemukset sisälsivät muita ikäryhmiä enemmän iloa, ylpeyttä, ihailua ja rakkautta – tunteita, jotka indikoivat erityistä yhteyttä, sitoutumista ja monimuotoista merkityksellisyyttä.


"Nuorempi sukupolvi on syntynyt maailmaan, jossa kokonaisvaltainen huolehtiminen omasta hyvinvoinnista sekä vastuu ympäristöstä ja toisista ihmisistä vaikuttavat yhä enemmän päivittäisiin valintoihin ja kulutuskäyttäytymiseen", Ruohonjuuren asiakaskokemusjohtaja Päivi Korteniemi sanoo.


Ruohonjuuri haluaa tehdä vastuullisesta kuluttamisesta mahdollisimman helppoa ja siksi Ruohonjuuren asiantuntijat kuratoivat valikoiman tarkkojen vastuullisuus- ja laatukriteereiden mukaan. Menestyksen reseptiä ei kuitenkaan haeta vain tuotteista vaan myös asiantuntevasta ja asiakkaita aidosti kuuntelevasta palvelusta.


"Haluamme tuottaa asiakkaillemme iloa ja elinvoimaa henkilökohtaisella palvelulla, myötätunnolla ja ihmisten asemaan asettumalla. Empatia-analytiikan avulla pääsemme pintaa syvemmälle asiakkaiden tunteisiin, sitoutumisen lähteisiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin. Näemme kriittisiä asioita, jotka perinteisillä kyselyillä ja mittareilla ovat jääneet pimentoon", Päivi Korteniemi korostaa.


Lisätiedot

Päivi Korteniemi, asiakaskokemusjohtaja, Ruohonjuuri Oy, puh. 040 715 5262, paivi.korteniemi@ruohonjuuri.fi

Timo Järvinen, toimitusjohtaja, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo.jarvinen@nayadaya.com


Ruohonjuuri on luomuruokaan, luonnonkosmetiikkaan ja terveystuotteisiin erikoistunut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vähittäiskauppaketju, jolla on Suomessa 15 myymälää. Lisäksi verkkokaupalla palvellaan suomalaisia, ruotsalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita. Ruohonjuuren toiminta perustuu vahvoihin arvoihin, ekologisuuteen ja vastuullisuuteen. Reilua kauppaa tehdään ihmisiä ja luontoa kunnioittaen sekä merkityksellisyyteen ja elinvoimaan uskoen. Lisätiedot https://www.ruohonjuuri.fi


NayaDaya Oy auttaa asiakkaitaan luomaan kilpailuetua olemalla vastuullisten ihmisten arvoisia. Näkökulma on kriittinen, koska työntekijät, asiakkaat ja rahoittajat sitoutuvat yhä enemmän vastuullisiin toimijoihin ja valitsevat, ketkä selviytyvät ja ketkä eivät. Tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuva empatia-analytiikka osoittaa, mihin on panostettava sitoutumisen ansaitsemiseksi, henkilöstö- ja asiakaskadon välttämiseksi sekä kestävän kasvun rakentamiseksi. Lisätiedot https://www.nayadaya.fi


bottom of page