top of page

Tutkimus: panostuksilla Dubain maailmannäyttelyyn toivottu vaikutus Suomi-kuvaan

Business Finlandin, Haaga-Helian ja NayaDaya Oy:n empatiatutkimus paljastaa yleisimmät Suomea koskevat mielikuvat Dubai Expossa, yli sadasta maasta tulevien vieraiden keskuudessa. Panostukset maabrändiin näkyvät etenkin kestävän kehityksen, innovaatioiden, teknologian ja ihmisistä huolehtimisen vahvistuneessa painoarvossa.

Suomi-brändiä tutkittiin Dubai Expossa tieteellisellä empatia-analytiikalla. Tunnedataa kerättiin marraskuussa kahdesta ryhmästä, jotka koostuivat Suomen paviljonkiin saapuvista ja sieltä lähtevistä vieraista, yhteensä yli 2 000 vastaajasta.


Tutkimus toi näkyväksi keskeisiä Suomea koskevia mielikuvia. Stereotypioiden, kuten saunan, sisun ja joulupukin sijaan kymmenen kärkeen sisältyivät molemmissa ryhmissä luonto, ihmiset, koulutus, kauneus, kulttuuri ja onnellisuus. Suomen paviljongissa vierailun jälkeen yleisimpien brändimielikuvien joukkoon nousivat kestävä kehitys, teknologia, innovaatiot ja ihmisistä huolehtiminen. Myös arkkitehtuurin elementit rauhallisuus, muotoilu ja ilmapiiri lisäsivät painoarvoaan. Eniten merkitykseltään vähenivät matkailu, lumi ja elämäntapa.


Suomen paviljongin teemaksi valitun onnellisuuden näkyvyys on ollut huomattavaa. Paviljongissa käyneiden ajatuksissa se menetti merkitystään konkreettisemmille asioille. Toisaalta inhimillinen näkökulma, etenkin ihmisistä huolehtiminen, myös vahvistui. Esimerkiksi äitiyspakkaukset mainittiin useissa vastauksissa.


“Huomasimme selvän muutoksen Suomen maakuvassa Dubai Expon paviljongissamme vierailleiden joukossa. Iloksemme näimme Suomi-brändin vahvistuneen selvästi valitsemillamme painopistealueilla. Kaiken kaikkiaan tulokset antavat varsin postiivisen kuvan Suomen paviljongin vaikuttavuudesta”, Suomen paviljongin pääkomissaari Severi Keinälä sanoo.


”On odotettavissa, että maailmannäyttelyn vierailla on positiivisia asenteita eri maita kohtaan. Sen sijaan paljon vaikeampaa on ennakoida ihmisten tunteita, tunteiden takana olevia juurisyitä sekä merkityksellisten asioiden vaikutuksia käyttäytymiseen ja sitoutumiseen. Kun tavoitteena on todella ymmärtää brändejä ja ihmisiä, tunteet kannattaa huomioida ja tiedettä on syytä hyödyntää”, brändistrategisti Jaana Haapala NayaDaya Oy:stä korostaa.


Empatia-analytiikka nojaa tieteelliseen teoriaan[1], tutkimukseen[2] ja algoritmiin[3], joka ennakoi käyttäytymistä. Tieteeseen perustuva metodi[2] sisältää kymmenen positiivista ja kymmenen negatiivista tunnetta sekä valinnan ”ei tunnetta”.


Yleisimmät kokemukset Suomea kohtaan Dubai Expossa olivat positiiviset ja sitouttavat tunteet kiinnostus, rakkaus, ilo, ihailu ja mielihyvä. Negatiiviset tunteet olivat erittäin harvinaisia molemmissa ryhmissä – pettymyksen merkit ja kielteiset reaktiot olivat lähellä nollaa.


”Empatia-analytiikka kertoo, mitkä asiat ovat merkityksellisiä, miten ne vaikuttavat käyttäytymiseen ja mihin kannattaa kohdentaa panostuksia. Asettuminen ihmisten asemaan on hyvä tapa rakentaa kestävää kilpailuetua ja parantaa investointien vaikuttavuutta. On ilahduttavaa, että Suomen paviljonki Dubai Expossa on saavuttanut tavoitteensa erittäin hyvin”, toimitusjohtaja Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä toteaaa.


Tutkimuksen toteutuksesta vastannut empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy on yksi Suomen kumppaneista Dubai Expossa.


Tutkimuksen faktat:

  • Tunnedata kerättiin Dubai Expossa online-kyselynä 6.-23.11.2021

  • Datan keräämisestä vastasivat Suomen paviljongin oppaina toimivat Haaga-Helian opiskelijat

  • Kyselyyn vastasi yhteensä 2 010 ihmistä: 1 006 Suomen paviljonkiin saapuvaa ja 1 004 sieltä lähtevää vierailijaa

  • Taustamuuttujia olivat ikä, sukupuoli, maa sekä Suomen tuntemus ennen Dubai Expoa

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen teoriaan[1], Geneven yliopiston tutkimukseen[2] sekä käyttäytymistä ja sitoutumista ennakoivaan algoritmiin[3]

[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.
[2] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.
[3] The Emotional Value Index (EVI) algorithm and indicator developed by NayaDaya Inc.

Raportti: Impact on Finland’s Country Brand at Dubai Expo 2020 – Empathy Study and Analytics


Maksuton webinaari perjantaina 3.12. – lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!


Katso 3.12. pidetyn webinaarin tallenne.


Lisätiedot:


Severi Keinälä, pääkomissaari, Business Finland, puh. +358 40 594 9944, severi.keinala[at]businessfinland.fi


Timo Järvinen, toimitusjohtaja, NayaDaya Oy, puh. +358 40 505 7745, timo.jarvinen[at]nayadaya.com


Finland, in collaboration with 120 Finnish companies, is participating in Expo 2020 Dubai. Finland is one of the leading countries in terms of innovation and technology know-how. The Finnish pavilion presents globally leading clean technologies, a circular economy with sustainable use of resources, sustainable energy and digital solutions, mobile communications, machinery, education, health and wellbeing, travel and Finnish design. Further information at https://www.finland-dubaiexpo2020.com


Business Finland is the Finnish government organisation for innovation funding and trade, travel and investment promotion. Business Finland's 750 experts work in 44 offices globally and in 16 regional offices around Finland. Further information at https://www.businessfinland.fi/


NayaDaya Oy on empatia-analytiikkayhtiö, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita kohdentamaan panostuksiaan vastuullisella ja vaikuttavalla tavalla asettumalla ihmisten asemaan. Tieteellinen NayaDaya®-empatia-analytiikka perustuu dataan, tunteisiin ja käyttäytymistä ennakoivaan algoritmiin. Lisätiedot https://www.nayadaya.com/?lang=fi

bottom of page