top of page

Tutkimus: Mikä sitouttaa koulunkäyntiin?

Oppilaiden sitoutumista koulunkäyntiä kohtaan selvitettiin Asikkalan kouluissa empatiatutkimuksen avulla. Tutkimus osoitti syyt sitoutumiseen, välttelyyn ja lamaantumiseen. Sitouttavin asia sekä ala- että yläkoulussa oli kaverit.

Oppilaiden sitoutumista koulunkäyntiä kohtaan selvitettiin Asikkalan kouluissa empatiatutkimuksen avulla. Tutkimus osoitti syyt sitoutumiseen, välttelyyn ja lamaantumiseen. Sitouttavin asia sekä ala- että yläkoulussa oli kaverit.

Asikkalan kunnan ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 616 oppilasta 4.10.-21.10.2022 välisenä aikana. Oppilaat vastasivat anonyymisti kysymykseen ”Mitä tunnetta koulunkäynti sinussa herättää?”. Tunteet perusteltiin vapaamuotoisilla vastauksilla. Data analysoitiin empatia-analytiikalla, joka osoittaa tunteiden ja tieteen avulla syyt sitoutuvaan ja välttelevään käyttäytymiseen.

Tutkimuksen mukaan alakoulujen oppilaiden koulunkäyntiä koskevista tunteista 61 prosenttia indikoi positiivista sitoutumista. Yläkoulussa vastaava luku on 30 prosenttia. Välttelyä ja lamaantumista aiheuttavien tunteiden osuus on alakouluissa seitsemän prosenttia ja yläkoulussa 25 prosenttia. Merkityksettömyyttä koulunkäyntiä kohtaan kokee 17 prosenttia alakoululaisista ja 26 prosenttia yläkoululaisista.

Alakoulujen oppilaille vahvoja myönteisiä signaaleja suuruusjärjestyksessä ovat kaverit, oppiminen, välitunnit, kouluaineet, leikkiminen, ilmapiiri ja opettajat. Kavereiden painoarvo on lähes kaksinkertainen verrattuna oppimiseen. Vahvojen signaalien joukossa ainoana negatiivisena asiana nousi esiin kuormitus. Kiusaaminen näkyi tutkimuksessa heikkona signaalina.

Yläkoulun oppilaiden kohdalla vastaukset hajaantuivat. Positiivisesti koulunkäyntiin sitouttavia asioita olivat kaverit, oppiminen, kouluaineet ja opetusryhmä. Negatiivisia tunteita selittivät etenkin kuormitus, opettajat ja muut oppilaat, kokeet ja arvosanat sekä opiskelun sisältö. Kiusaaminen ei noussut yläkoulussa esiin lainkaan.


”Empatiatutkimus paljasti, mikä oppilaita sitouttaa ja mikä ei koulunkäyntiä kohtaan. Merkittävässä roolissa ovat kaverit ja opettajat sekä opiskelu ja oppiminen. Alakoululaisten keskuudessa vaikutukset olivat positiivisia ja osallistavia. Yläkoulun oppilaiden polarisoitunutta suhdetta opettajiin ja opiskeluun on syytä käsitellä ratkaisukeskeisellä tavalla – aloitimmekin jo työn välittömästi tulokset saatuamme”, Asikkalan kunnan sivistysjohtaja Petri Haapanen sanoo.

Asikkalan oppilaat ovat saaneet ilmaista tunteitaan ja kertoa niiden taustalla olevista syistä jo useissa tunnekyselyissä. Lasten ja nuorten tunteita on kuunneltu myös ilmiöiden, kuten Ukrainan sodan osalta.

Lisätiedot

Petri Haapanen, sivistysjohtaja, Asikkalan kunta, 044 778 0430, petri.haapanen@asikkala.fi

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, 040 505 7745, timo.jarvinen@nayadaya.com


Tiedotetta korjattu 9.12. – korjatut luvut ovat yläkoulun positiivinen sitoutuminen sekä ylä- ja alakoulun välttelyä ja lamaantumista aiheuttavien tunteiden osuus.

Luonnonläheinen, 8100 asukkaan Asikkalan kunta sijaitsee Päijänteen ja Vesijärven syleilyssä. Kuntakeskus Vääksy on tunnettu huvilahistoriaa henkivästä vanhasta Vääksystä ja kauniista kanavamiljööstä. Monipuolinen palvelutarjonta, kattava kouluverkko, vireät kylät sekä jylhät vesistömaisemat tekevät Asikkalasta ainutlaatuisen paikan elää. Asikkalan tarjoamista eduista nauttivat niin kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat kuin paikalliset yritykset. Lisätiedot https://www.asikkala.fi

NayaDaya Oy auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja ansaitsemaan sidosryhmiensä sitoutumisen. Tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuva uniikki analytiikka paljastaa syyt henkilöstön ja asiakkaiden lojaliteettiin ja katoon. Vastaamalla brändien ja organisaatioiden kriittisimpiin kysymyksiin ratkaisu osoittaa toimenpiteet selviytymiseen, kilpailuedun luomiseen ja kestävän kasvun rakentamiseen. Lisätiedot https://www.nayadaya.fi

bottom of page