top of page

Tutkimus: Lassila & Tikanojan ympäristövastuu sitouttaa henkilöstöä

Palveluyritys Lassila & Tikanojan tehtävänä on tehdä kiertotaloudesta totta. Strategia ja tavoitteet nousivat esiin, kun henkilöstön sitoutumisen lähteitä selvitettiin tunteiden avulla NayaDaya Oy:n tutkimuksella.

Kuva: Lassila & Tikanoja


Lassila & Tikanojan henkilöstön kokemuksia yhtiön vastuullisuudesta selvitettiin syyskuussa tutkimuksessa, johon osallistui lähes viisisataa työntekijää. Data analysoitiin empatia-analytiikalla, joka kertoo tunteiden ja tieteen avulla, mikä ihmisiä sitouttaa tai karkottaa – tyytyväisyyskysely ei tätä olisi paljastanut.


Positiivista sitoutumista vahvistaviksi ekologisen vastuun osatekijöiksi nousivat etenkin mahdollisuus osallistua tärkeään ympäristötyöhön, strategia, tavoitteet ja vastuulliset toimintatavat sekä kiertotalouden edistäminen. Vahvoja, positiivisia signaaleja olivat myös ilmastotyö ja tulevaisuuden turvaaminen. Kymmenestä kärkisignaalista yksi, toiminnan läpinäkyvyys, polarisoi vastaajia. Yleisimpiä ympäristövastuun herättämiä tunteita olivat kiinnostus, ylpeys ja tyytyväisyys.


"Tulokset kertovat ympäristövastuun osallistavasta ja innostavasta vaikutuksesta henkilöstöön. Sitoutuminen edistää kiertotaloutta koskevien tavoitteidemme toteuttamista. Empatia-analytiikan kattava kuva siitä, mitkä asiat saavat työntekijämme sitoutumaan ja mitkä eivät, auttaa meitä vahvuuksien vahvistamisessa ja haasteiden ratkaisemisessa", Lassila & Tikanojan Senior Sustainability Manager Senja Forsman-Katainen sanoo.


Tutkimuksessa analysoitiin henkilöstön tunteita ja tunteiden juurisyitä ekologisen, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun (ESG) yhteydessä.


Näin tieteeseen perustuva empatia-analytiikka toimii.


Lisätiedot:

Senja Forsman-Katainen, Senior Sustainability Manager, Lassila & Tikanoja, puh. 050 469 0952, senja.forsman-katainen@lassila-tikanoja.fi

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo.jarvinen@nayadaya.com


Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 812,5 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 171 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätiedot https://www.lt.fi


NayaDaya Oy auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja ansaitsemaan sidosryhmiensä sitoutumisen. Tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuva empatia-analytiikka paljastaa syyt henkilöstön ja asiakkaiden lojaliteettiin ja katoon. Vastaamalla brändien ja organisaatioiden kriittisiimpiin kysymyksiin ratkaisu osoittaa suuntaviivat selviytymiseen, kilpailuedun luomiseen ja kestävän kasvun rakentamiseen. Lisätiedot https://www.nayadaya.fi

bottom of page