top of page

Trump ei ole tavoittanut Bidenin johtoa kamppailussa äänestäjien tunteista ja sitoutumisesta

NayaDaya Oy:n, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä toteutettu uusi tutkimus osoittaa, että 80 prosenttia Yhdysvaltojen äänestäjistä on tunteidensa vaikutuksesta selkeästi Trumpin tai Bidenin puolella. Viidenneksen suhde ehdokkaisiin on neutraali – heihin on mahdollista vielä vaikuttaa.

Yhdysvalloissa syyskuussa ja lokakuussa toteutetut tutkimukset paljastavat, että äänestäjien tunteet ja odotettavissa oleva käyttäytyminen Donald Trumpin uudelleenvalintaa tai Joe Bidenin valintaa kohtaan eivät ole muuttuneet vaalikampanjan viimeisen kuukauden aikana. Molemmissa tutkimuksissa Trumpin valinta herätti eniten inhoa, Bidenin helpotusta.


Äänestäjät suhtautuvat myönteisemmin Bideniin – etenkin Yhdysvaltojen koillisosassa, jossa 55 posenttia äänestäjistä ilmaisi positiivisia tunteita Bidenin valintaa kohtaan ja 32 prosenttia Trumpin uudelleenvalintaa kohtaan. Trumpin tilanne on parempi etelässä, jossa positiivisten osuus on 41 prosenttia. Kuitenkin myös etelässä Biden johtaa 47 prosentin osuudella.


Kahden tutkimuksen vertailu osoittaa, että äänestäjien tunteiden, käyttäytymisen ja sitoutumisen valossa Trump ei ole onnistunut tavoittamaan Bidenin johtoasemaa. Tieteellinen NayaDaya®-käyttäytymismatriisi osoittaa, että 45 prosenttia kaikista Yhdysvaltain äänestäjistä on sitoutunut positiivisesti Bidenin valintaan, 31 prosenttia Trumpin uudelleenvalintaan. Emotional Value Index (EVI), joka ennakoi positiivista, sitoutunutta ja yhteisöllistä käyttäytymistä ehdokkaiden valintaa kohtaan, oli lokakuussa Bidenin osalta 32/100 ja Trumpin osalta 27/100.


"Tutkimukset ja tieteellinen metodi kertovat merkittävien ilmiöiden, kuten Yhdysvaltain presidentinvaalien, pitkäkestoisista vaikutuksista kansalaisten tunteisiin ja käyttäytymiseen. Kokemukset ja vaikutukset muuttuvat hitaasti – niiden suuntaa on vaikeaa muuttaa nopeasti”, sanoo Head of Global Growth Timo Salomäki NayaDaya Oy:stä, joka toteutti tutkimuksen yhteistyössä YouGovin ja Statistan kanssa.


Presidentinvaalikampanjat käyvät kovilla kierroksilla sosiaalisessa mediassa. Trumpin aktiivinen toiminta Twitterissä ei näytä parantavan hänen omia mahdollisuuksiaan. Syyskuussa 29 prosenttia Twitter-käyttäjistä oli positiivisesti sitoutuneita Trumpin valintaa kohtaan. Lokakuussa osuus laski 22 prosenttiin. Samaan aikaan positiivisesti sitoutuneiden osuus Bidenin valintaa kohtaan kasvoi 49 prosentista 56 prosenttiin.


"Vaikka paljon on tapahtunut viimeisen kuukauden aikana, amerikkalaisten tunteet, käyttäytyminen ja sitoutuminen Trumpin tai Bidenin valintaa kohtaan eivät ole juuri muuttuneet. Muuttaakseen tapahtumien kulkua edukseen Trump tarvitsisi jotain, joka vaikuttaisi äänestäjien tunteisiin poikkeuksellisen voimakkaasti. Toisaalta Yhdysvalloissa on tutkimuksemme mukaan miljoonia äänestäjiä, jotka eivät tunteidensa näkökulmasta ole erityisesti kummankaan ehdokkaan puolella – yllätykset ovat mahdollisia", muistuttaa CEO Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä.


USA:ssa tutkimusyhtiö YouGovin online-paneeleilla kerätty tunnedata analysoitiin NayaDayan tunne- ja käyttäytymisälyn avulla. Metodi, algoritmi ja analytiikka perustuvat tieteelliseen teoriaan ja Geneven yliopiston tutkimukseen.


Tutkimuksen faktat:

  • Data kerättiin YouGovin online-paneelin avulla USA:ssa 2.-4. syyskuuta ja 16.-19. lokakuuta 2020

  • Otokset kiintiöitiin iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin perusteella edustamaan Yhdysvaltain aikuisväestöä

  • Muita taustamuuttujia ovat etninen alkuperä, koulutus, tulotaso, siviilisääty, sosiaaliset verkostot ja puoluekanta

  • Ensimmäisessä tutkimuksessa N=1265, toisessa N=1259

  • Virhemarginaali ±2.5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot:

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. +358 40 505 7745

Timo Salomäki, Head of Global Growth, NayaDaya Oy, timos@nayadaya.com, puh. +358 40 709 2399


NayaDaya Inc. is an empathy analytics company that reveals the way emotions and behavior interact with phenomena and brands. Through data, insight, empathy, and impact, we empower organizations, authorities, brands, and leaders to strive for a sustainable change. If you respect science, empathy, and data, we would love to discuss with you. News and further information: www.nayadaya.com

bottom of page