top of page

Taloudellisesta tilanteestaan huolestuneet äänestäjät vahvasti Trumpin uudelleenvalintaa vastaan

Suomalaisen NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä toteutetun tutkimuksen viimeisin julkaisu osoittaa, että sekä positiivisia että negatiivisia tunteita taloudellista tilannettaan kohtaan kokevat yhdysvaltalaiset äänestäjät ovat Bidenin puolella. Äänestäjät, joilla on taloudellisia huolia, suhtautuvat Trumpin uudelleenvalintaan erityisen kielteisesti.

Perinteisistä kyselyistä poikkeava tutkimus toteutettiin Yhdysvalloissa 16.-19.10.2020. Tulokset kertovat amerikkalaisten oman taloudellisen tilanteen sekä äänestäjien tunteiden ja käyttäytymisen välisestä korrelaatiosta presidentinvaalien yhteydessä.


Tutkimuksen mukaan Yhdysvaltain äänestäjien tunteet henkilökohtaista talouttaan kohtaan ovat polarisoituneita. Kolme yleisintä oman talouden herättämää tunnetta ovat tyytyväisyys, pelko ja pettymys. Tyytyväisyys indikoi tarpeiden riittävää täyttämistä ja pelko vaikeasti hallittavia uhkia ja huolia. Pettymys puolestaan kertoo petetyistä lupauksista ja odotuksista.


"Vaikka äänestäjien oma taloudellinen tilanne herätti eniten tyytyväisyyttä, negatiivisia tunteita ilmaistiin yleisesti ottaen positiivisia enemmän. Tyytyväisyys nykytilanteeseen ei yleensä saa ihmisiä toimimaan olosuhteiden muuttamiseksi", sanoo Marcello Mortillaro, Ph.D, Senior Scientist ja NayaDaya Oy:n osakas.


Lähes sama osuus amerikkalaisista ilmaisi tutkimuksessa positiivisia (41%) ja negatiivisia (43%) tunteita talouttaan kohtaan. Trumpin näkökulmasta haasteena ovat äänestäjät, jotka kokevat oman taloutensa kielteisesti – 61 prosenttia tästä ryhmästä ilmaisee negatiivisia ja vain 27 prosenttia positiivisia tunteita ja käyttäytymistä Trumpin uudelleenvalintaa kohtaan.


"Tunnedatamme ja analytiikkamme perusteella äänestäjät, joilla on myönteisiä tunteita talouttaan kohtaan, suosivat jonkin verran Bidenin valintaa. Taloudellisten uhkien, huolien ja pettymysten vaivaamien äänestäjien tunteet ja odotettavissa oleva käyttäytyminen ovat sensijaan vahvasti Trumpin uudelleenvalintaa vastaan. Mitä enemmän henkilökohtainen taloudellinen tilanne vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen, sitä epätodennäköisempää Trumpin valinta näyttää olevan ”, sanoo CEO Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä.


USA:ssa tutkimusyhtiö YouGovin online-paneeleilla kerätty tunnedata analysoitiin NayaDayan tunne- ja käyttäytymisälyn avulla. Metodi, algoritmi ja analytiikka perustuvat tieteelliseen teoriaan ja Geneven yliopiston tutkimukseen.


Tutkimuksen faktat:

  • Data kerättiin YouGovin online-paneelin avulla USA:ssa 16.-19. lokakuuta 2020

  • Otokset kiintiöitiin iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin perusteella edustamaan Yhdysvaltain aikuisväestöä

  • Muita taustamuuttujia ovat etninen alkuperä, koulutus, tulotaso, siviilisääty, sosiaaliset verkostot ja puoluekanta

  • N=1259, virhemarginaali ±2.5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot:

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. +358 40 505 7745

Timo Salomäki, Head of Global Growth, NayaDaya Oy, timos@nayadaya.com, puh. +358 40 709 2399


NayaDaya Inc. is an empathy analytics company that reveals the way emotions and behavior interact with phenomena and brands. Through data, insight, empathy, and impact, we empower organizations, authorities, brands, and leaders to strive for a sustainable change. If you respect science, empathy, and data, we would love to discuss with you. News and further information: www.nayadaya.com

bottom of page