top of page

Suomen itsenäisyys herättää ylpeyttä, tulevaisuus pelkoa ja kiinnostusta

Itsenäisyyspäivän alla toteutettu tutkimus osoittaa, että Suomen itsenäisyys osallistaa kansalaisia positiivisella tavalla. Myös Suomen tulevaisuus sitouttaa, mutta lamaantuminen on yleisempää.

”Suomi empatian silmin” on kolmiosainen tutkimussarja, jonka ensimmäisessa osassa kysyttiin kansalaisten tunteita suhteessa Suomen itsenäisyyteen ja tulevaisuuteen. Toteutuksesta vastaa empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya yhteistyössä globaalien tutkimus- ja datayhtiöiden YouGovin ja Statistan kanssa.


Lähes 80 prosenttia kansalaisista kokee Suomen itsenäisyyttä kohtaan positiivisia tunteita, erityisesti ylpeyttä (42 %). Suomen tulevaisuus jakaa kansan: yleisimmät tunteet ovat pelko (23 %) ja kiinnostus (20 %). Naiset (28 %) pelkäävät tulevaisuutta yleisemmin kuin miehet (19 %).


”Ylpeys itsenäisyyttä kohtaan kertoo menestystä, itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentavista tapahtumista, jotka hallitsevat kansalaisten kokemuksia ja sitouttavat suomalaisia itsenäisyyden vaalimiseen. Yli 60 prosenttia on tunteidensa perusteella osallistujia”, Head of Global Growth Timo Salomäki NayaDaya Oy:stä sanoo.


Pelko Suomen tulevaisuutta kohtaan kuvaa vaikeasti hallittavia uhkia ja huolia, jotka ahdistavat ja lamauttavat kansalaisia. Tulevaisuuden herättämä kiinnostus puolestaan kertoo puoleensavetävistä, uteliaisuutta herättävistä ja omissa käsissä olevista mahdollisuuksista, jotka motivoivat toimimaan. Tunteet tulevaisuutta kohtaan vaikuttavat yleisemmin lamauttavalla (37 %) kuin osallistavalla (34 %) tavalla.


"Tulokset kertovat kansasta, joka katsoo saavutuksiaan ylpeänä mutta näkee tulevaisuuden ristiriitaisesti uhkana ja mahdollisuutena. Tulevaisuus on epävarma, joten pelko on luonnollista ja tarpeellista. Se saa meidät riittävän varovaisiksi. Hallitsevana pelko lamauttaa eikä osallista luomaan tulevaisuutta yhdessä. Onneksi moni näkee Suomen tulevaisuuden kiinnostunein silmin käsikirjoituksena, jota itse kirjoitamme”, CEO Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä korostaa.


Puoluekannalla ja tunteilla on yhteys. Ylpeys itsenäisyyttä kohtaan on tyypillisempää oikeiston kuin vasemmiston joukossa. Pelko Suomen tulevaisuutta kohtaan on hallitsevampaa opposition kuin hallituspuolueiden kannattajien keskuudessa. Tulevaisuuden herättämä kiinnostus on yleisempää yrittäjien kuin muiden ammattiryhmien keskuudessa. Noin 15 prosenttia vastaajista ei koe itsenäisyyttä eikä Suomen tulevaisuutta kohtaan mitään tunteita – ne koetaan merkityksettömiksi.


”Empatia auttaa ymmärtämään kansalaisten erilaisia näkökulmia ja tunteita. Tutkimuksen tulokset haastavat etsimään keinoja, joilla laaja positiivinen sitoutuminen Suomen itsenäisyyteen voidaan valjastaa tulevaisuutta rakentavaksi voimavaraksi. Miten Suomi voi ratkoa sekä sisäisiä että globaaleja uhkakuvia yhdessä muiden kanssa siten, että langat pysyvät omissa käsissämme ja osallisuutta luovat tunteet saavat entistä enemmän tilaa?” Timo Järvinen pohtii.


Tutkimuksen faktat

  • Tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelin avulla 25.-27.11.2020

  • Otos kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia

  • Muita taustamuuttujia ovat mm. perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, tulotaso, ammattiryhmä, koulutus, sosiaalisen median käyttö ja puoluekanta

  • Kokonaistuloksissa (N=1002) virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan, Geneven yliopiston tutkimukseen sekä käyttäytymistä ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin

Katso tutkimusraportista infograafeja ja keskeisiä havaintoja


Lisätiedot

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. 040 505 7745

Timo Salomäki, Head of Global Growth, NayaDaya Oy, timos@nayadaya.com, puh. 040 709 2399


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com

bottom of page