top of page

Suomalaisten tunteet omaa työtä kohtaan koronavuoden päättyessä eivät kerro kriisistä

Empatiatutkimus osoittaa, että pandemian keskellä suomalaiset kokevat työtään kohtaan enimmäkseen positiivisia tunteita. Yleisin tunne on tyytyväisyys, joka ei sitouta ihmisiä osallistumaan.

”Suomi empatian silmin” on tutkimussarja, jonka tänään julkaistavassa osassa kysyttiin kansalaisten tunteita suhteessa omaan työhön. Otos vastaa yli 18-vuotiaita suomalaisia. Tutkimus on toteutettu empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä. S-ryhmä on ollut mukana tukemassa empatiatutkimusta.


Yli 60 prosenttia suomalaisista kokee omaa työtään kohtaan positiivisia tunteita. Yleisimpiä tunteita työelämässä olevien keskuudessa ovat tyytyväisyys (18 %), kiinnostus (11 %) ja pettymys (10 %).


”Tyytyväisyys kertoo odotusten täyttymisestä sekä tutuista ja turvallisista olosuhteista, jotka vaativat vain vähän panostusta. Tavallinen vaikutus käyttäytymiseen on ”älä tee mitään”. Kiinnostus sen sijaan osallistaa ja motivoi toimimaan – tunne liittyy omissa käsissä oleviin mahdollisuuksiin. Pettymyksessä on usein kyse toiveiden tai lupausten pettämisestä. Kokemus vie itseluottamuksen ja lamauttaa”, Head of Global Growth Timo Salomäki NayaDaya Oy:stä kuvailee.


Tunteiden perusteella hieman yli kolmannes työelämässä olevista on lojaaleja ja osallistujia suhteessa työhönsä. Suuremmat tulot indikoivat positiivisempaa sitoutumista työhön. Joukossa, jossa kotitalouden tulot ovat alle 27 000 euroa vuodessa, 27 prosenttia on työhönsä positiivisesti sitoutuneita. Jos tulot ovat välillä 27 000 – 67 500 euroa, osuus on 38 prosenttia. Yli 67 500 euroa ansaitsevien joukossa positiivisesti sitoutuvia – lojaaleja ja osallistujia – on 42 prosenttia.


Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työtä koskevat negatiiviset kokemukset ilmenevät useimmiten pettymyksenä. Yrittäjät kokevat tyypillisimmin pelkoa. Yrittäjät kokevat muita työssä käyviä useammin myös ylpeyttä ja häpeää. Yrittäjien tunteet korostavat yrittämisen riskejä ja epävarmuutta sekä henkilökohtaista suhdetta onnistumiseen ja epäonnistumiseen. Häpeä työtä kohtaan on kaikkien vastaajien joukossa harvinaista (2 %). Opiskelijat häpeävät (7 %) työtään muita useammin.


Työelämässä olevista 14 prosenttia ei ilmaise omaa työtään kohtaan mitään tunteita. Tunteiden puute tarkoittaa käytännössä merkityksettömyyttä. Pienituloisilla osuus on peräti noin neljännes. Lamaantumista tai välttämistä aiheuttavien tunteiden ja merkityksettömyyden yhteenlaskettu osuus on lähes 60 prosenttia. ”Tulos tarkoittaa, että kuusi kymmenestä työelämässä olevasta ei koe työtään kohtaan ensisijaisesti sitouttavia tunteita, ei edes vastustusta synnyttävää suuttumusta tai vihaa”, Salomäki toteaa.


”Vaikka pandemia ravistelee yhteiskuntaa, suuri osa suomalaisista on työnsä äärellä leppoisisssa tunnelmissa. Valtaosalla vastaajista ei ole hätää – samaa osoittaa suhde omaan talouteen ja terveyteen, joihin liittyviä tuloksia julkaisemme pian. Toki on ammattiryhmiä, kuten hoitajat, joiden ahdingon olemme tunnistaneet erillisissä tutkimuksissa”, CEO Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä sanoo.


Tulokset ovat suurelta osin positiivisia mutta antavat aihetta pohdintaan. ”Tyytyväisyys on paikallaanoloa, ei muutosta. Me kaikki tarvitsemme lepoa ja palautumista, mutta tyytyväisyys ei saa aikaan innovaatioita eikä ratkaise haasteita, joita Suomella ja maailmalla on edessään. Mistä löydämme sisun, intohimon ja osallisuuden, joilla rakennetaan tulevaisuuden hyvinvointia?” Järvinen kysyy.


Tutkimuksen faktat

  • Tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelin avulla 25.-27.11.2020

  • Otos kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia

  • Muita taustamuuttujia ovat mm. perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, kotitalouden tulotaso, ammattiryhmä, koulutus, sosiaalisen median käyttö ja puoluekanta

  • Kokonaistuloksissa (N=1002) virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan, Geneven yliopiston tutkimukseen sekä käyttäytymistä ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin

Katso tutkimusraportista infograafeja ja keskeisiä havaintoja


Lisätiedot

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. 040 505 7745

Timo Salomäki, Head of Global Growth, NayaDaya Oy, timos@nayadaya.com, puh. 040 709 2399


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com

bottom of page