top of page

Suomalais-sveitsiläinen innovaatio paljastaa brändien kilpailuedun

Tunnetutkimuksista suomalaisille tutuksi tullut empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy on tehnyt läpimurron, jonka ansiosta yksityiset ja julkiset brändit, myös kunnat ja kaupungit, saavat vastaukset elintärkeisiin kysymyksiinsä.

Tunteisiin ja tieteeseen perustuva empatia-analytiikka vastaa kolmeen brändiä koskevaan kysymykseen:


  1. Mitkä ulkoisen ja sisäisen brändin osatekijät ovat ihmisille merkityksellisimpiä?

  2. Miten ne vaikuttavat asiakkaitten ja henkilöstön käyttäytymiseen?

  3. Mihin priorisoida panostuksia kestävän kilpailuedun rakentamiseksi?


Pitkiä asiakas- ja henkilöstökyselyitä ei tarvita. Ihmisille esitetään ainoastaan kaksi kysymystä: Mitä tunnetta brändi herättää? Mikä tai mitkä asiat vaikuttivat eniten tunteeseesi? Kokemus valitaan 10 positiivisen ja 10 negatiivisen tunteen joukosta. Spontaaniksi perusteluksi riittää muutama sana.


Empatia-analytiikka prosessoi tunteet ja perustelut tieteellisellä algoritmilla[1]. Lopputuloksena on brändimatriisi, joka vastaa ulkoisen ja sisäisen brändin kolmeen kriittiseen kysymykseen intuitiivisella, visuaalisella ja yksinkertaisella tavalla. Kyselymetodi ja analytiikka perustuvat tieteelliseen tunneteoriaan[2] ja tutkimukseen[3].


”Vuosien kehitystyö ja lukuisat tutkimukset ovat johtaneet metodiin, joka tuottaa käsin kosketeltavaa ymmärrystä strategisen brändityön tueksi. Empatia-analytiikka yhdistää tunteet ja brändin arjessa elävät merkitykset tieteen keinoin. Brändi voi nähdä esimerkiksi vastuullisuuden todellisen painoarvon ja vaikutuksen asiakkaiden ja henkilöstön käyttäytymiseen”, NayaDaya Oy:n Chief Product Officer Timo Salomäki sanoo.


”Tähtäyspiste on kilpailuedun tunnistamisessa ja parantamisessa. Mitä brändikokemuksen elementtejä kannattaa vahvistaa, mitä ylläpitää, mitä uudistaa ja mitä korjata? Havainnollistamme sekä vahvat että heikot signaalit. Empatia-analytiikan avulla voidaan asettua ihmisten asemaan, luoda inhimillistä hyvinvointia ja rakentaa kestävää kilpailuetua”, NayaDaya Oy:n CEO Timo Järvinen korostaa.


”Uskomme että brändien menestys perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän empatiaan. Brändin olemus on emotionaalinen, ja kyky huomioida tunteet erottaa jyvät akanoista. Nyt tarjoamme tämän kyvyn brändeille muodossa, joka antaa johtoryhmälle suoria ja konkreettisia vastauksia. Data korvaa mututiedon ja mahdolliset virheelliset oletukset”, NayaDaya Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi-Pekka Laakso toteaa.


Yritykset ja organisaatiot – katso esimerkki ulkoisesta ja sisäisestä brändimatriisista: https://www.nayadaya.com/brands?lang=fi


Kunnat ja kaupungit – katso esimerkki sisäisestä ja ulkoisesta brändimatriisista: https://www.nayadaya.com/cities?lang=fi


Lisätiedot:


Timo Järvinen, CEO, Co-founder, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo@nayadaya.com


Timo Salomäki, Chief Product Officer, NayaDaya Oy, puh. 040 709 2399, timos@nayadaya.com


Jussi-Pekka Laakso, Chairman, NayaDaya Oy, puh. 040 551 8046, jussi-pekka@nayadaya.com


NayaDaya Oy on empatia-analytiikkayhtiö, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita asettumaan asiakkaidensa ja henkilöstönsä asemaan. Tieteeseen ja tunteisiin perustuvalla analytiikalla, vain kahden kysymyksen avulla, voidaan 1) tunnistaa ulkoisen ja sisäisen brändin merkitykselliset osatekijät, 2) nähdä niiden vaikutukset käyttäytymiseen ja 3) priorisoida panostuksia. Näin rakennetaan kestävää kilpailuetua. Lisätiedot https://www.nayadaya.com/?lang=fi


[1] The Emotional Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.

[2] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.

[3] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.

bottom of page