top of page

Rakkaus Lapinjärveä kohtaan yli kaksi kertaa yleisempää kuin kunnissa keskimäärin

Kaikkien suomalaisten joukossa positiiviset tunteet Lapinjärveä kohtaan ovat negatiivisia tunteita kymmenen kertaa yleisempiä. Tiedot käyvät ilmi Lapinjärven kunnan ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n tutkimuksesta.

Kuvassa Lapinjärven Husulanmäen asuinalue, josta kehitetään aivan uudella tavalla vähähiilistä, kiertotaloutta edistävää puisten pientalojen aluetta. Alue on tarkoitus rakentaa ryhmärakennuttamalla ja tontit ovat myynnissä nyt. Kuva: Henrik Lund.


Empatiatutkimuksessa selvitettiin Lapinjärvellä ja muualla Suomessa asuvien tunteita Lapinjärven kuntaa kohtaan. Tunteitaan ilmaisseista Lapinjärven asukkaista lähes kolme-neljäsosaa kokee kuntaa kohtaan myönteisiä tunteita. Kielteisten tunteiden osuus on hieman yli neljännes.


Positiivisista tunteista yleisimpiä ovat tyytyväisyys, rakkaus, mielihyvä ja ylpeys. Rakkaus kuntaa kohtaa on poikkeuksellisen yleistä. NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä toteutetussa koko Suomea koskevassa tutkimuksessa asuinkunnan tai -kaupungin herättämän rakkauden osuus oli keskimäärin viisi prosenttia[1]. Lapinjärvellä rakkautta kuntaa kohtaan kokee 12 prosenttia kyselyyn vastanneista.


”Rakkaus kertoo syvästä yhteydestä ja kiintymyksestä Lapinjärveen. Se on myös merkki luottamuksesta ja yhteisöllisyydestä. Kuntalaisten tunteet kertovat lisäksi perustarpeiden täyttämisestä, hyvinvoinnista ja odotusten ylittymisestä. Toisaalta esiin nousi myös pettymystä – joka viidennen odotukset kuntaa kohtaan eivät ole täyttyneet. Kaikkia tunteita on syytä kuunnella ja käsitellä, empatia palvelee vuorovaikutusta ja kunnan kehittämistä”, Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka sanoo.


Muualla asuvien tunteita Lapinjärveä kohtaan tutkittiin online-paneelin avulla, johon osallistui tuhat täysi-ikäistä suomalaista. NayaDaya toteutti paneelin yhteistyössä YouGovin kanssa. Tutkimuksessa 33 prosenttia vastaajista sanoi tunnistavansa tai tuntevansa hyvin Lapinjärven. Näistä puolet kokee Lapinjärveä kohtaan positiivisia tunteita ja vain viisi prosenttia negatiivisia tunteita. Vajaa puolet (45 %) ei koe tunteita lainkaan – vastaus voidaan tulkita merkityksettömyydeksi.


Yleisimpiä tunteita muualla asuvien keskuudessa ovat kiinnostus, myötätunto ja tyytyväisyys. Kiinnostuksen osuus on suuri, yli 40 prosenttia. Kiinnostus on tunteista sitouttavin, se motivoi ja osallistaa ihmisiä toimimaan. Kunnan yhteydessä kiinnostus vaikuttaa positiivisesti mm. muuttoliikkeeseen ja matkailuun. Muualla asuvien, Lapinjärven vähintään tunnistavien, joukossa 44 prosenttia vastaajista kokee tunteita, jotka ennakoivat positiivista ja sitoutuvaa käyttäytymistä kuntaa kohtaan.


Kunnan sisäisessä empatiatutkimuksessa kysyttiin myös asukkaiden tunteita suhteessa Lapinjärven ”Ihmislähtöinen kunta” -strategiaan. Vastaajista yli 70 prosenttia suhtautuu strategiaan myönteisesti. Yleisin tunne on kiinnostus. Pettymystä kokee hieman yli joka kymmenes vastaaja. Eniten positiivisia tunteita on miesten ja 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten joukossa – molemmissa ryhmissä yli 80 prosenttia.


”Kyselyn yhteydessä lapinjärveläisille annettiin mahdollisuus tehdä ehdotuksia uuden kuntastrategian ytimeksi ja sloganiksi. Useimmat ehdotukset kuvaavat positiivisia tunteita kuntaa kohtaan. Esimerkiksi ”pieni kunta suurella sydämellä”, ”ystäviä ja inhimillisyyttä”, ”myötätuntoa ja mahdollisuuksia” sekä ”kommun för stora och små” kuvaavat arvoja, joita mekin haluamme empatian keinoin vahvistaa”, tutkimuksen tulokset kunnanvaltuustolle esitellyt NayaDaya Oy:n CEO Timo Järvinen sanoo.

Infograafeja tutkimustuloksista


Tutkimuksen faktat

  • Lapinjärvi-brändiä koskeva kunnan sisäinen tunnedata kerättiin avoimella verkkokyselyllä 25.3.-14.4.2021

  • Kyselyyn vastasi 291 henkilöä, joista 137 asuu Lapinjärvellä

  • Sisäisen tutkimuksen taustamuuttujia ovat ikäryhmä, sukupuoli, asuinkunta ja kunnan työntekijät

  • Kaikkia suomalaisia koskeva tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelin avulla 23.-26.3.2021

  • Paneeli (N=1002) kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia; kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla

  • Valtakunnallisen tutkimuksen taustamuuttujia ovat ikä, sukupuoli, suuralue, perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, kotitalouden tulotaso, ammattiryhmä ja koulutus

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan, Geneven yliopiston tutkimukseen sekä käyttäytymistä, sitoutumista ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin


[1] Suomalaisten tunteet ja osallisuus suhteessa kuntiin, kaupunkeihin ja valtuustojen toimintaan (2021). NayaDaya Oy.


Lisätiedot

Tiina Heikka, kunnanjohtaja, Lapinjärven kunta, puh. 044 720 8686, tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Timo Järvinen, toimitusjohtaja, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo@nayadaya.com


Lapinjärvi on noin 2600 asukkaan kaksikielinen kunta itäisellä Uudellamaalla alle tunnin matkan päässä pääkaupunkiseudusta. Lapinjärvi on kehittänyt uudenlaista Ihmislähtöinen kunta -mallia jo usean vuoden ajan ja on Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Lapinjärvellä osallistaminen ja yhteisöllisyys ovat toiminnan keskipisteessä. Lisätiedot https://www.lapinjarvi.fi.


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com.

bottom of page