top of page

M&A:n henkilöstöriskit hallintaan datan ja analytiikan avulla

Yrityskauppojen yleisten kipupisteiden – henkilöstön vaihtuvuuden ja tuottavuuden putoamisen – juurisyyt on nyt mahdollista tunnistaa ajoissa NayaDaya Oy:n suomalais-sveitsiläisen analytiikan avulla.

Harvard Business Reviewn mukaan peräti 70-90 prosenttia yrityskaupoista epäonnistuu. Deloitte puolestaan kertoo, että onnistuneen integraation suurimmat esteet liittyvät ihmisiin ja yrityskulttuuriin.


Jos ostetun yrityksen työntekijät eivät sitoudu uuteen työnantajaan eivätkä integraatioon, he päätyvät helposti vaihtamaan työpaikkaa. Työvoiman saatavuuden vaikeutuessa uusien osaajien löytäminen on entistä haastavampaa. Yhdenkin ihmisen korvaaminen voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja.


Toinen haaste on tuottavuuden romahtaminen. Deloitten mukaan tuottavuus putoaa yrityskaupan jälkeen ensimmäisen 4-8 kuukauden aikana jopa 50 prosenttia. Kun nämä luvut yhdistää henkilöstökustannuksiin, hintalappu nousee sietämättömäksi.


Jos työntekijöiden vaihtuvuutta ja tuottavuutta koskevat riskit toteutuvat, yrityskaupan tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta ja tavoiteltu kasvu toteutumatta. Tilannetta vaikeuttaa se, että olosuhteet, odotukset ja reaktiot vaihtelevat. Ei ole olemassa yhtä reseptiä tilanteen hoitamiseen.


Monimutkainen ongelma, yksinkertainen ratkaisu


Se, ettei yhtä valmista reseptiä toimenpiteille ole, ei onneksi tarkoita, etteikö olisi olemassa yhtä yksinkertaista ratkaisua, jolla tapauskohtaisen reseptin voi tunnistaa. Käytännössä kyse on siitä, että M&A-prosessin eri vaiheissa on löydettävä vastaukset perustavaa laatua oleviin kysymyksiin:

  • Mitkä tapauskohtaiset juurisyyt johtavat henkilöstön sitoutumiseen, muutosvalmiuteen, henkilöstöpitoon ja korkeaan tuottavuuteen?

  • Mitkä tapauskohtaiset juurisyyt saavat tuottavuuden romahtamaan tai työntekijät vaihtamaan työpaikkaa?

  • Mihin kohdentaa toimenpiteitä ja viestintää henkilöstön sitouttamiseksi ja M&A-tavoitteiden saavuttamiseksi?

Vastausten löytämiseen tarvitaan tietoa työntekijöiden tunteista, tunteiden juurisyistä sekä tunteiden vaikutuksista henkilöstön käyttäytymiseen. Perinteiset kyselyt eivät auta, koska tyytyväisyys ei korreloi sitoutumisen kanssa.


Kriittiset vastaukset löytyvät tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuvasta empatia-analytiikasta.


Monimutkainen ongelma voidaan ratkaista yksinkertaisella tavalla. Perinteisiä, pitkiä kyselyjä ei tarvita – kolme vakiokysymystä ostettavan yrityksen työntekijöille riittää. Suomalais-sveitsiläiseen innovaatioon perustuva analytiikka ja käyttäytymistä ennakoiva algoritmi tuottavat intuitiivisen tilannekuvan, joka paljastaa M&A-prosessin eri vaiheissa syyt henkilöstön 1) sitoutumiseen, 2) passivoitumiseen, 3) lamaantumiseen tai lähtemiseen sekä 4) vastustukseen.


Ensimmäinen analyysi voidaan toteuttaa jo ennen yrityskaupan tai sijoituksen toteutumista. Näin saadaan kuva, missä määrin ja miksi ostettavan yrityksen työntekijät ovat sitoutuneita nykyiseen työnantajaansa. Yrityskaupan jälkeistä tilannetta voidaan verrata tähän lähtötasoon. Integraation aikana kannattaa tehdä kolme analyysia, joista ensimmäinen heti kaupan toteutumisen jälkeen. Näin toimenpiteet ja viestintä voidaan kohdistaa henkilöstön kannalta merkityksellisimpiin ja eniten käyttäytymiseen vaikuttaviin juurisyihin.


Empatia-analytiikka vakioitavissa osaksi M&A-prosessia


Käytännön esimerkkinä empatia-analytiikan hyödyntämisestä M&A-prosessissa toimii Suomen suurimpiin taloushallinnon palveluntuottajiin kuuluva Rantalainen Group. Kovaa pohjoismaista kasvua yhdessä Norvestorin kanssa rakentava yhtiö on käyttänyt ratkaisua keväästä 2022 lähtien.


Rantalainen Groupin M&A-johtaja Kimmo Martikainen kuvaa prosessia näin: "Empatia-analytiikka paljastaa työntekijöiden sitoutumisen ja vaihtuvuuden juurisyyt yritysintegraatioiden eri vaiheissa. Näin tiedämme, mihin keskittyä muutoshalun vahvistamiseksi, ihmisten innostamiseksi ja yrityskauppojen onnistumiseksi."


Yritysintegraation onnistuminen on kiinni ihmisistä. Empatia-analytiikka tunnistaa kipupisteet ja mahdollisuudet ja auttaa ohjaamaan toimenpiteitä ja viestintää tavalla, joka palvelee kaikkien osapuolten etuja.


Hyödyt näkyvät yhdenkin yrityskaupan yhteydessä. Toisaalta jokainen yritysostoja toistuvasti tekevä yritys, kuten Rantalainen Group, voi istuttaa empatia-analytiikan M&A-prosessinsa osaksi pitääkseen huolta henkilöstöstä, toteuttaakseen yrityskauppojen tavoitteita ja rakentaakseen kannattavaa, kestävää kasvua.


Pääomasijoittajat voivat hyödyntää mallia portfolioyhtiöissään varmistamaan sijoituskohteittensa kasvua. Toisaalta ratkaisu palvelee sijoituskohteiden arviointia: palvelevatko mahdollisen sijoituskohteen henkilöstöpito ja tuottavuus tavoitteena olevaa kasvua vai kertooko juurisyyanalyysi riskeistä, jotka olisi hyvä huomioida ennen sijoituspäätöksen lopullista tekoa.


Lue lisää Rantalainen Groupin kokemuksista.


Jos ihmisten parempi huomioiminen M&A-prosessissa kiinnostaa, keskustelen mielelläni. Voit varata kanssani tapaamisen tästä.


Timo Järvinen

Toimitusjohtaja, NayaDaya Oy

Puh. 040 505 7745

timo.jarvinen@nayadaya.com

bottom of page