top of page

Liminka tuottaa positiivisia tunteita kaikenikäisille

Yli 80 prosenttia liminkalaisista kokee positiivisia tunteita, useimmiten tyytyväisyyttä tai ylpeyttä, asuinkuntaansa kohtaan, Limingan kunnan ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n toteuttama tutkimus kertoo.

Tutkimuksessa kysyttiin Limingassa ja muualla asuvien tunteita kuntaa kohtaan. Tunteitaan ilmaisseista liminkalaisista 84 prosenttia kokee kuntaa kohtaan positiivisia tunteita. Negatiivisten tunteiden osuus on 16 prosenttia. Liminka ylittää koko maan keskiarvot: NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä toteutetussa koko Suomea koskevassa tutkimuksessa asuinkunnan tai -kaupungin herättämien positiivisten tunteiden osuus oli keskimäärin 76 prosenttia[1].


Positiivisuutta Liminkaa kohtaan on eniten yli 60-vuotiaiden (92 %) keskuudessa, vähiten 18-29-vuotiaiden (71 %) joukossa. Naisten tunteet (85 %) ovat hieman yleisemmin positiivisia kuin miesten tunteet (80 %).


Liminkalaisten yleisimpiä tunteita kuntaa kohtaan ovat perustarpeiden täyttymistä kuvaava tyytyväisyys (47 %), itsetuntoa nostavasta menestyksestä kertova ylpeys (12 %) sekä odotusten pettämistä indikoiva pettymys (11 %). Yli viiden prosentin osuuksiin ylsivät myös hyvinvointia kuvaava mielihyvä, läheistä yhteyttä ja kiintymystä ilmentävä rakkaus sekä erityisestä ilahtumisesta kertova ilo.


”Empatiatutkimus kertoo liminkalaisten positiivisesta suhteesta asuinkuntaansa. Liminka täyttää kuntalaisten tarpeet ja on monelle jotain enemmän: ylpeyden, ilon ja rakkauden kohde. Emme unohda pettyneitäkään. Haluamme antaa tilaa kaikille näkökulmille ja tunteille. Kun kehitämme Limingan vetovoimaa, kuntalaisten osallistaminen on keskeisessä roolissa. Tulokset antavat tulevalle valtuustolle näkökulmaa, missä voimme vielä parantaa”, Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala sanoo.


Positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä suhteessa omaan asuinkuntaan ennakoiva EVI-arvo (Emotional Value Index) on Limingassa 59/100. Kaikkien kuntien ja kaupunkien EVI-arvo oli valtakunnallisessa tutkimuksessa 55/100[1]. EVI-arvon avulla kuntia ja kaupunkeja voidaan vertailla toisiinsa. Tieteellisen käyttäytymismatriisin perusteella liminkalaisista lähes kolmannes on osallistujia, hieman yli puolet passiivisia, 15 prosenttia välttelijöitä tai lamaantujia ja yksi prosentti vastustajia.


”Negatiivisia tunteita asuinkuntaa kohtaan kokevien osuus on valtakunnallisesti selvässä vähemmistössä, ja Limingassa osuus on keskimääräistäkin pienempi. Sosiaalisessa mediassa helposti korostuvat negatiiviset näkökulmat voivat vääristää kunnista syntyviä mielikuvia. Epätasapuolinen kuva kuntalaisten kokemuksista on hyvä kirkastaa todellisilla tunteilla, jotka Limingan tapauksessa kuvaavat monimuotoisia, useimmiten myönteisiä, merkityksiä”, NayaDaya Oy:n CEO Timo Järvinen sanoo.


Muualla asuvien vastaajien keskuudessa positiivisia tunteita kokee 86 prosenttia, negatiivisia 14 prosenttia. Yleisimpiä tunteita ovat kiinnostus (25 %), ylpeys (14 %) ja tyytyväisyys (13 %).


Tutkimuksen faktat

  • Liminka-brändiä koskeva kunnan sisäinen tunnedata kerättiin avoimella verkkokyselyllä 16.2.-5.3.2021

  • Kyselyyn vastasi 331 henkilöä, joista 253 asuu Limingassa ja 78 muualla

  • Tutkimuksen taustamuuttujia ovat ikäryhmä, sukupuoli ja asuinkunta

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan, Geneven yliopiston tutkimukseen sekä käyttäytymistä, sitoutumista ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin

[1] Suomalaisten tunteet ja osallisuus suhteessa kuntiin, kaupunkeihin ja valtuustojen toimintaan (2021). NayaDaya Oy.


Katso infograafeja tutkimustuloksista.


Lisätiedot


Teemu Haapala, elinkeinojohtaja, Limingan kunta, teemu.haapala@liminka.fi, puh. 044 577 9037

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. 040 505 7745


Linnuista ja luonnosta kansainvälisesti tunnettu Liminka on vetovoimainen ja vireä kasvukunta, jossa on tekemistä, näkemistä ja kokemista kaikenikäisille. Reilu 10 000 asukkaan Liminka tarjoaa kaiken mitä tarvitset hyvään elämään: loistavat palvelut, isot tontit, turvallisen paikan kasvaa ja upean luonnon missä rauhoittua. Ja kuitenkin, kaupungin sykkeen lyhyen pyrähdyksen päässä. Limingassa eletään ja nautitaan elämästä jokaisella solulla! Lisätiedot https://www.liminka.fi.


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com

bottom of page