top of page

Hoitajien tunteet työtään kohtaan yhä lamauttavampia

Elokuussa toteutettu tunnetutkimus osoitti, että yhä useampi SuPerin jäsen kokee työtään kohtaan lamaantumiseen ja luovuttamiseen johtavia tunteita.

Omaa työtä koskevista negatiivisista tunteista eniten ilmaistiin pettymystä (26%), pelkoa (8%) ja surua (7%). Positiivisista tunteista eniten esiin nousivat tyytyväisyys (11%), kiinnostus (7%) ja myötätunto (6%).


Tilanne on vaikeutunut: touko-kesäkuussa noin 44 prosenttia SuPerin jäsenistä koki omaa työtään kohtaan tunteita, jotka johtavat luopumiseen ja lamaantumiseen. Elokuussa vastaava osuus oli 48 prosenttia. Suunta on huolestuttava, koska pitkäkestoinen emotionaalinen kuormitus on riski hoitajien pysymiselle alalla.


Elokuun tutkimuksessa hoitajien käyttäytymismallit suhteessa omaan työhön jakautuvat seuraavasti (suluissa touko-kesäkuun luvut):

  • Lojaalit 29% (34%)

  • Passiiviset 15% (14%)

  • Luopujat 48% (44%)

  • Vastustajat 8% (8%)

Kyselyssä tutkittiin myös hoitajien tunteita koronaepidemiaa kohtaan. Hallitseva tunne oli pelko, jota koki 42 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi yleisimpiä tunteita olivat suru, suuttumus, pettymys ja inho. Tulokset kertovat uhan jatkumisesta. Hoitajat eivät toistaiseksi koe helpotusta koronavirusepidemiaan liittyen.


Yhteistyössä NayaDaya Oy:n kanssa toteutettuun kyselyyn vastasi elokuussa yli 500 SuPerin jäsentä.


Lisätiedot:

Päivi Jokimäki, viestintäjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, puh. 09 2727 9243, paivi.jokimaki@superliitto.fi

Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo@nayadaya.com


Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry edustaa 90 000 koulutettua lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät terveydenhoidossa, sosiaalipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa.


NayaDaya Inc. is an empathy analytics company that reveals the way emotions and behavior interact with phenomena and brands. Through data, insight, empathy, and impact, we empower organizations, authorities, brands, and leaders to strive for a sustainable change. If you respect science, empathy, and data, we would love to discuss with you. News and further information: www.nayadaya.com

bottom of page