top of page

Henkilöstön kokemukset Goforen vastuullisuudesta pääosin positiivisia ja osallistavia

Kiinnostus, ylpeys ja tyytyväisyys hallitsevat digitalisaation asiantuntijayritys Gofore Oyj:n henkilöstön kokemuksia työnantajansa vastuullisuudesta. Tieteellinen empatia-analytiikka osoitti työntekijöitä puhutteleviksi vastuullisuuden osatekijöiksi muun muassa viestinnän, yhteisöllisyyden ja huolenpidon ihmisistä.

Goforen vastuullisuutta koskevia henkilöstökokemuksia selvitettiin kesäkuussa NayaDaya Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa. Empatia-analytiikan avulla porauduttiin työntekijöiden vastuullisuuskokemuksiin etenkin suhteessa ympäristöön, ihmisiin ja hallintotapaan.


Tutkimus paljasti Goforen henkilöstön tunteet ja tunteiden juurisyyt sekä ennakoi vastuullisuuskokemusten vaikutuksia käyttäytymiseen, esimerkiksi sitoutumiseen ja vaihtuvuuteen. Tietoa ei kerätty vain tiedon vuoksi: olennaista on huomioida ihmisten kokemukset ja näkökulmat vastuullisuus- ja henkilöstötyössä, toimenpiteissä ja viestinnässä. Tavoitteena on luoda enemmän arvoa ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle.


"Tulokset osoittavat, että erään vastaajan kuvaamaa "yhdessä tekemisen meininkiä" on syytä jatkaa. Yhteisöllisyys, osallisuus, työntekijöiden arvostaminen ja ihmisistä huolehtiminen ovat sosiaalisen vastuullisuuden kulmakiviä, jotka tekevät Goforen henkilöstöstä sitoutuneen ja toinen toistaan tukevan joukkueen", Goforen henkilöstöjohtaja Sanna Hildén sanoo.


Viestintä on tärkeää – tavoitteisiin ja strategiaan panostettava


Goforen henkilöstön vastuullisuuskokemuksista 70 prosenttia oli ainoastaan positiivisia, kymmenen prosenttia ristiriitaisia ja neljä prosenttia pelkästään negatiivisia. Vastaajista 16 prosenttia ei tunnistanut vastuullisuutta kohtaan mitään tunnetta; vastaukset voidaan tulkita merkityksettömyydeksi. Positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä ennakoivan Emotion Impact® -tunnusluvun arvo 70/100 on lukuisten erilaisten tutkimuskohteiden vertailussa korkea.


Vaikka negatiivisten kokemusten osuus oli pieni, krittikkiäkin saatiin.


"Viestinnän merkitys korostui. Pääosin vastuullisuusviestintämme koetaan aidoksi ja onnistuneeksi mutta joidenkin mielestä myös trendien seuraamiseksi. Empatiatutkimus auttaa päätöksentekoa ja toimenpiteiden kohdentamista. Tulosten perusteella huomiota on kiinnitettävä selkeiden tavoitteiden asettamiseen osana vastuullisuusstrategiaa. Keskeistä on myös henkilöstön mahdollisuus osallistua konkreettisella tavalla tavoitteiden toteuttamiseen", Goforen kestävän kehityksen johtaja Kristiina Härkönen korostaa.


Vastuullisuus on enemmän kuin velvollisuuksien täyttämistä


Kiinnostus vastuullisuutta kohtaan on laajaa. Monien kokemukset ovat vielä suhteellisen yleisluontoisia.


"Käsitykset Goforen vastuullisuudesta ja erilaisista ESG-näkökulmista kaipaavat vielä jäsentymistä ja lisää tietoa. Voimme jatkossa tuoda myös entistä kirkkaammin esille kädenjälkeämme ja työmme vaikutuksia eettisen digitalisaation edelläkävijänä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Sillä tiellä olemme ja haluamme kehittyä”, Härkönen ja Hildén toteavat yhdessä.


"EU:n direktiivien ja vaatimusten täyttäminen on vastuullisuuden perustaso. Kilpailu käydään työntekijöiden ja asiakkaiden kokemusten tasolla. Goforen tulokset kertovat, miten vastuullisuus ESG-osatekijöineen toimii alustana merkityksellisten kokemusten, osallisuuden, kestävän kasvun ja kilpailuedun rakentamiselle", tutkimuksen toteuttaneen NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen sanoo.


Tutkimuksen faktat

  • Vastausdata kerätiin Goforen henkilöstöltä online-kyselyllä 6.-15.6.2022.

  • Kysymykset olivat muodossa "Mitä tunnetta Goforen vastuullisuus sinussa herättää?" (erityisesti suhteessa ESG-osatekijöihin: ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallintotapa).

  • Vastausvaihtoehdot (10 positiivista ja 10 negatiivista tunnetta sekä "ei tunnetta") perustuvat Geneven yliopistossa kehitettyyn tutkimusmetodiin[1]. Tunteiden juurisyyt selvitettiin avoimilla, spontaaneilla vastauksilla.

  • Kyselyyn osallistui 191 Goforen työntekijää; taustamuuttujia olivat ikä, sukupuoli, työsuhteen pituus, yksikkö, rooli ja kielitaito.

  • Data analysoitiin ja tulkittiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan[2], tutkimukseen[1] ja algoritmiin[3].


[1] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.

[2] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.

[3] A scientific algorithm that predicts positive, engaged, and prosocial behavior, developed by NayaDaya Inc.


Lisätiedot

  • Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja, Gofore Oyj, puh. 040742 3411, kristiina.harkonen[at]gofore.com

  • Sanna Hildén, henkilöstöjohtaja, Gofore Oyj, puh. 040 728 3304, sanna.hilden[at]gofore.com

  • Timo Järvinen, toimitusjohtaja, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo.jarvinen[at]nayadaya.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.


NayaDaya Oy auttaa asiakkaitaan rakentamaan kilpailuetua vastuullisuuden puuttuvasta palasesta: inhimillisestä kokemuksesta. Vastuullisuuteen liittyviä henkilöstö- ja asiakaskokemuksia voidaan ymmärtää tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuvan empatia-analytiikan avulla. Metodi piirtää tilannekuvan ympäristöä, ihmisiä ja hallintotapaa (ESG) koskevasta vastuullisuudesta. Menetelmä, algoritmi ja alusta tuottavat oivalluksia päätöksentekoon: riskien välttämiseen sekä velvollisuudet ylittävän arvon ja kestävän kasvun luomiseen. Lisätietoja: https://www.nayadaya.fi.

bottom of page