top of page

Heinola herättää ylpeyttä ja iloa

Heinolan kaupungin ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan toteuttama tutkimus avaa heinolalaisten ja muualla asuvien tunteita, käyttäytymistä ja sitoutumista Heinolaa kohtaan.

Kaupunkilaisten keskuudessa yleisimpiä tunteita Heinolaa kohtaan ovat ylpeys, tyytyväisyys ja mielihyvä. Muualla asuvien joukossa eniten ilmaistuja tunteita ovat ilo, kiinnostus sekä jaetulla kolmannella sijalla myötätunto ja mielihyvä.


Tunteiden vaikutukset käyttäytymiseen ovat molemmissa ryhmissä myönteisiä. Muualla asuvien joukossa positiivisella ja sitoutuvalla tavalla Heinolaa kohtaan käyttäytyvien osuus on peräti 80 prosenttia. Heinolalaisten keskuudessa negatiivisten ja ei-sitoutuvien osuus on 15 prosenttia.


”Tulokset heijastelevat Heinolan ominaisuuksia ja kehittämistoimien vaikuttavuutta. Yli kahdeksan kymmenestä kokee positiivisia tunteita kotikaupunkiaan kohtaan – muualla asuvien keskuudessa osuus lähentelee sataa prosenttia. Tunteiden ja käyttäytymisen vaikutukset näkyvät yhteisöllisessä toiminnassa ja ihmisten hyvinvoinnissa. Muuttoliikkeen osaltakin kehityssuunta on oikea – syyskuun nettomuutto oli väkilukuun suhteutettuna seutukaupunkien parhaimmistoa”, Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä sanoo.


Ajatus tunteiden ja sitoutuneisuuden tutkimisesta tuntui luontevalta, koska Heinolassa on panostettu asukaslähtöiseen osallistamiseen eri tavoin. "Tulokset vahvistavat kehittämisen myötä syntynyttä mielikuvaa siitä, miten paikalliset asukkaat kokevat heinolalaisuuden", sanoo Heinolan kaupunkikehityssuunnittelija Noora Kumpulainen.


Positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä ilmaiseva EVI-arvo (Emotional Value Index) on heinolalaisten joukossa 62/100 ja muualla asuvien joukossa 75/100. Lukuja voidaan verrata keväällä 2020 toteutettuun laajaan bränditutkimukseen, jossa oli mukana myös kaksi kaupunkia. Lahden EVI-arvo oli kaikkien suomalaisten keskuudessa 54/100 ja Vantaan 52/100.


”On huomattavaa, että heinolalaisten yleisin tunne kotikaupunkiaan kohtaan on ylpeys, joka vaikuttaa positiivisella tavalla lojaaliuteen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Esiin nousi myös voimakasta yhteyttä ja kiintymystä kuvaava rakkaus. Muualla asuvien kärkitunteet ilo ja kiinnostus kertovat vastaajien ja Heinolan kaupungin pyrkimysten kohtaamisesta”, CEO Timo Järvinen tutkimuksen toteuttaneesta NayaDaya Oy:stä sanoo.


Elo-syyskuussa toteutetussa tutkimuksessa kysyttiin Heinolassa ja muualla asuvien tunteita Heinolaa kohtaan. Tutkimukseen osallistui lähes kaksisataa henkilöä, joista hieman yli puolet oli heinolalaisia. Muualla asuvien joukossa oli vierailijoita, poismuuttaneita, vapaa-ajan asukkaita, Heinolassa työssä käyviä sekä muutama, joka ei ole käynyt Heinolassa lainkaan. Vastaajat osallistettiin tutkimukseen avoimella kyselyllä sosiaalisen median kautta. Tulokset analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämän empatia-analytiikan avulla. Metodi ja algoritmi perustuvat Geneven yliopiston tieteelliseen tutkimukseen.


Lisätiedot:


Heikki Mäkilä, elinvoimajohtaja, Heinolan kaupunki, puh. 044 769 4141, heikki.makila@heinola.fi


Timo Järvinen, CEO, Co-founder, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo@nayadaya.com


Heinola on kehittyvä kaupunki, joka elinvoima kumpuaa jääkauden muovaamasta luonnosta. Bio- ja kiertotalous sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat monipuolisen yritystoiminnan vetureita. 1000 kilometriä rantaviivaa luo monipuolisia asumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia. Korkea asukastyytyväisyys syntyy laadukkaasta palveluverkosta ja historiallisesta pikkukaupunkimiljööstä. Heinola tunnetaan muun muassa kansallisesta kaupunkipuistosta, silloista, lintuhoitolasta ja Vierumäestä. Lisätiedot: www.heinola.fi


NayaDaya Inc. is an empathy analytics company that reveals the way emotions and behavior interact with phenomena and brands. Through data, insight, empathy, and impact, we empower organizations, authorities, brands, and leaders to strive for a sustainable change. If you respect science, empathy, and data, we would love to discuss with you. News and further information: www.nayadaya.com

bottom of page