top of page

Empatian kahdet kasvot: Putin asettuu suomalaisten asemaan luodakseen pelkoa

”Venäjän presidentti Vladimir Putin käyttää empatiaa väärin löytääkseen läntisten demokratioiden heikot kohdat ja saavuttaakseen päämääränsä: kunnioituksen puutetta korvaavan pelon”, empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen kirjoittaa.

Tunteet elävät merkitysten, kokemusten, vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen ytimessä. Tunteiden kautta olemme yhteydessä itseemme, toisiimme ja maailmaamme. Tunteet ovat läsnä hyvässä ja pahassa, hyvinvoinnissa ja kärsimyksessä.


Empatian avulla jaamme tämän inhimillisen prosessin toistemme kanssa. Asetumme ihmisten asemaan, tiedostamme heidän erilaiset näkökulmansa ja värähtelemme samalla, esimerkiksi pelon ja helpotuksen, taajuudella. Parhaimmillaan empatia saa meidät tekemään toisillemme sen, mitä haluaisimme toisten tekevän itsellemme.


Hyvä ja paha empatia – myötätuntoa ja manipulointia


Valtaosa ihmisistä kykenee empatiaan: heidän luontaiset taipumuksensa edistävät myötätuntoa ja yhteisöllistä käyttäytymistä. Pieni osa ihmisistä ei empatiaan kykene. Silti he saattavat olla taitavia toisten ihmisten tunteiden ja tunteiden taustalla olevien syiden tunnistamisessa ja hyväksikäytössä.


Ukrainan sota on nostanut näkyviin empatian kahdet kasvot. Myötätuntoa ja apua tulvii Ukrainalle joka suunnalta, mutta ratkaisevaa askelta ei oteta: muiden maiden sotilaat eivät ylitä Ukrainan rajaa, syynä Putinin luoma pelko ydinaseiden käyttöä ja jopa kolmatta maailmansotaa kohtaan.


Venäjä tietää tämän. Putin edustaa empatian pimeää puolta: hän tunnistaa läntisten demokratioiden, myös suomalaisten, pahimmat pelot ja käyttää niitä hyväkseen. Putin manipuloi valheillaan myös omia kansalaisiaan ja sotajoukkojaan.


Suomalaisia Putin ajaa tilanteeseen, jossa jäljellä on vain uhkaavia vaihtoehtoja: Jos liitymme Natoon, miten Venäjä reagoi? Jos emme liity Natoon, uhkaako meitä Ukrainan kohtalo?


Putinin tavoitteissa ei ole järkeä – päämääränä voi olla pelko


Mihin Putin pyrkii? Hänen tavoitteitaan on vaikea ymmärtää, jos niistä etsitään järkeä. Sodalla saavutettavat hyödyt eivät voi olla haittoja suurempia.


Ehkä kyse ei ole järjestä lainkaan. Ehkä Putin kaipaa ensisijaisesti arvostusta ja kunnioitusta. Neuvostoaikana kunnioitus ja pelko olivat toistensa synonyymeja. Kun Venäjän mahti on hiipunut ja maailma on muuttunut, keinoja kunnioituksen hankkimiseen ja ylläpitämiseen ei ole enää ollut. Jäljelle on jäänyt keinoista viimeinen ja toisaalta tutuin: pelko.


Ehkä Putinin tavoite on yksinkertaisesti pelon luominen – kokemus siitä, että häntä pelätään. Ehkä Putin näkee mieluummin kansansa kärsivän ja sotilaidensa kuolevan kuin kokee alemmuutta suhteessa läntisiin johtajiin. Pelko tekee hänestä merkityksellisen, juuri nyt ehkä jopa merkityksellisimmän henkilön koko maailmassa. Muilla keinoilla hän ei olisi tätä asemaa saavuttanut.


Sätkynukeiksi emme tahdo tulla, tehkäämme omat päätöksemme


Diktaattori, jolla on ydinase ja jonka primääritavoite on olla pelätty, on pelottava yhdistelmä. On kuitenkin muistettava, että jokainen Putinin tai hänen lähipiirinsä lausunto on tulkittava sitä taustaa vasten, että niiden tarkoitus on luoda maksimaalisella tavalla pelkoa. On selvää, että tulevina viikkoina, kuukausina ja vuosina tulemme kuulemaan pelottavia sanoja ja uhkauksia. Se ei silti tarkoita, että uhkaukset toteutuisivat. Pelko on Putinille itsetarkoitus, kunnioituksen mittari.


Mitä meidän suomalaisten kannattaisi tehdä? Elämmekö epävarmuudessa ja pelossa, manipuloinnin uhreina, talutusnuorassa, tuottaen Putinille sitä tyydytystä, jota hän etsii – olla pelätty?


Kun Putin asettuu asemaamme, menee ihomme alle ja käyttää pelkojamme meitä vastaan, meidän on tehtävä samoin: astumme Putinin kenkiin ja toimimme omaksi eduksemme. Emme suostu sätkynukeiksi, vaan teemme itse ratkaisumme. Asetamme hänen eteensä sen, mikä hänet pysäyttää. Puhumme sitä kieltä, mitä hän ja hänen lakeijansa ymmärtävät.


Ongelman todellisen ratkaisemisen näkökulmasta tehokkainta olisi tarjota Putinille sitä mitä hän kaipaa ja mahdollistaa se muulla tavoin kuin uhkailemalla ja sotimalla. Avainsana on kunnioitus – ratkaisu olisi kunnioitus ilman pelkoa. Nykyisessä tilanteessa kunnioituksen osoittaminen on kuitenkin mahdotonta. Jos jossain vaiheessa tarjoutuu tilaisuus antaa Putinille mahdollisuus vetäytyä kasvonsa säilyttäen, kunniastaan kiinni pitäen tai sitä jopa vahvistaen, tämä on kuitenkin hyvä pitää mielessä. Tätä ei kuitenkaan kannata jäädä Suomen omien ratkaisujen yhteydessä odottamaan.


Empatia on oikeissa käsissä pelastuksemme


Empatialla on kahdet kasvot. Väärissä käsissä empatia on ase, jolla ihmisiä käytetään hyväksi. Tässä tunteettomassa pelissä inhimillisillä kokemuksilla on vain välinearvo.


Jos kannamme aidosti vastuuta tunteista ja kokemuksista, joita tuotamme toisillemme, empatia on ehtymätön lähde myötätunnolle, yhteistyölle ja menestykselle yrityksissä, organisaatioissa, yhteiskunnassa ja koko globaalissa yhteisössä.


Oikea empatia saa meidät yhdistämään voimamme hädän ja riemun hetkellä. Ne jotka asettuvat ihmisten asemaan ja toimivat todellisesta empatiasta käsin, ovat palvelijoitamme, yhteisten ongelmiemme ratkaisijoita ja paremman tulevaisuuden tekijöitä.


Heihin voimme luottaa.


Blogitekstin kirjoittaja on suomalaisen empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen.


Timo Järvinen

tel. +358 40 505 7745 timo.jarvinen[at]nayadaya.com


NayaDaya Oy auttaa yrityksiä ja organisaatioita johtamaan asiakkaiden, henkilöstön ja kansalaisten kokemuksia empatia-analytiikan avulla. Uniikki metodi porautuu etenkin asiakas- ja henkilöstökatoon tunteiden, tieteen ja datan kautta. Asettumalla ihmisten asemaan voidaan tunnistaa kokemukset ja merkitykset, ennakoida käyttäytymistä sekä kohdentaa toimenpiteitä vastuullisesti ja vaikuttavasti. Empatia on tehokas tapa luoda arvoa, vahvistaa sitoutumista, johtaa muutoksia ja rakentaa kannattavaa kasvua. Lisätiedot www.nayadaya.fi.

bottom of page