top of page

Deloitte ja empatia-analytiikka onnistuneiden yrityskauppojen jäljillä

Maailman johtava M&A-asiantuntijaorganisaatio Deloitte ja empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya pureutuvat yrityskauppojen ja integraatioiden keskeiseen haasteeseen: henkilöstön vaihtuvuuteen ja tuottavuuden putoamiseen.

Yrityskauppojen volyymit kasvoivat viime vuosikymmenellä vuoteen 2021, joka oli historian aktiivisin M&A-vuosi. Vuonna 2022 otettiin hieman takapakkia, joka on näkynyt vielä vuoden 2023 alkupuolella. Deloitten Tapio Koivumäki uskoo, että vauhti on jälleen parantumassa ja vuoden 2023 jälkimmäinen puolisko tulee olemaan kiireinen.


Koivumäki, Deloitten partneri ja Operational M&A Advisory Leader, seuraa tapahtumia näköalapaikalta – Deloitte on M&A-palvelujen johtava tarjoaja ja vahvasti läsnä sekä globaalissa että paikallisessa markkinassa.


"Erilaiset yritysjärjestelyt ovat yhä yleisempi tapa ratkoa tulevaisuuden haasteita. Määrää kasvattavat muun muassa ilmastonmuutos, vastuullisuusasiat, toimialarajojen hämärtyminen, toimitusketjujen resilienssi ja teknologian kiihtyvä kehitys. Yritysten on uudistuttava entistä nopeammin ja M&A on yksi keskeisistä keinoista", Koivumäki toteaa.


Henkilöstön sitoutuminen yrityskaupan suurimpia haasteita


Kun kilpailu kovenee, ratkaisevaan rooliin nousee yrityskaupan onnistuminen. Epäonnistumiset ovat monien tutkimusten mukaan yleisempiä kuin onnistumiset, ja usein yrityskaupat eivät saavuta tavoitteitaan. Tämä näkyy niin yritysten omissa arvioissa kuin listattujen yhtiöiden markkina-arvon kehityksessäkin.


"Integraatio on yrityskaupan haasteellisin osa-alue. Kun pureudutaan integraation epäonnistumisen syihin, useimmiten esiin nousevat ihmiset ja kulttuuri. Ongelma ei koske ainoastaan tiettyjä toimialoja. Integraation onnistumisessa on aina viime kädessä kyse siitä, miten työntekijät saadaan sitoutettua muutokseen", Koivumäki korostaa.


Deloitte aloittaa integraation suunnittelun ylimmästä johdosta ja ylätason tavoitteista, joista edetään syvemmälle muutokseen ja organisaation osallistamiseen. Integraation edetessä haasteita ja painetta kohdistuu usein yrityksen keskijohtoon ja on keskeistä pysyä laajasti organisaation pulssilla.


"Vaikka yrityskauppa saisi aluksi positiivisen vastaanoton, muutoskäyrä voi kääntyä negatiiviseen suuntaan. Kipupisteisiin tai väärinkäsityksiin on puututtava ajoissa, jotta integraation epäonnistuminen voidaan välttää. Riskit kasvavat, jos ostokohteessa ei tunnisteta henkilöstön sitoutumisen tasoa eikä juurisyitä. Perinteiset tyytyväisyyskyselyt voivat olla liian hidas keino saada tietoa muutoksen vaikutuksista eivätkä tuota ymmärrystä sitoutumisesta", Koivumäki painottaa.


Henkilöstöriskit ovat osa M&A-prosessia jo ennen yrityskaupan tai sijoituksen toteutumista. Kattavia HR due diligence (DD) -selvityksiä tehdään kuitenkin suhteellisen harvoin. Vaikka henkilöstö on keskeinen osa arvoa, jota ollaan hankkimassa tai johon ollaan sijoittamassa, tieto työntekijöiden sitoutumiseen liittyvistä riskeistä on rajallista.


"HR-DD:ssä huomiota kiinnitetään perinteisesti taloudellisiin asioihin ja mittareihin, organisaation rakenteeseen, johtoon ja avainhenkilöihin, HR funktioon ja kulttuuriin. Organisaation sitoutumista pyritään tarkastelemaan faktoina mm. sairauspoissaolojen, vaihtuvuuden ja työtyytyväisyyskyselyiden tulosten kautta, mutta nämä ovat toki pitkälti taaksepäin katsovia indikaattoreita. Vaikkakin HR DD tuottaa paljon hyödyllistä informaatiota, jää ennakoiva ymmärrys organisaation sitoutumisesta ja käyttäytymisestä usein vajaaksi. Ja tämä on alue, mihin empatia-analytiikka antaa uuden näkökulman jo DD vaiheessa", Koivumäki toteaa.


Empatia-analytiikka osoittaa HR-riskien juurisyyt M&A-prosessissa


Deloitte on Tapio Koivumäen johdolla auttanut suomalaista empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:tä kehittämään ratkaisua, joka auttaa yrityksiä ja pääomasijoittajia vastaamaan yritysintegraation ja due diligencen kriittisimpiin kysymyksiin:

  • Putoaako tuottavuus?

  • Lisääntyykö vaihtuvuus?

  • Onko odotettavissa häiriöitä ja kustannuksia, jos irtisanoutuneita osaajia joudutaan korvaamaan?

  • Menetetäänkö kasvusynergiaa, jonka toteutumisessa ihmisillä on usein ratkaiseva rooli?

Olennaista on ymmärtää, mitä on odotettavissa ja miksi – ja miten henkilöstöä koskevat ongelmat voidaan välttää.


"Empatia-analytiikka vastaa yhdessä Deloitten kanssa esittämiimme kysymyksiin tavalla, joka poikkeaa täysin perinteisistä menetelmistä, kyselyistä ja mittareista. Kaivaudumme pintaa syvemmälle tunteiden ja tieteen avulla. Paikannamme henkilöstöpidon, vaihtuvuuden ja tuottavuuden juurisyyt M&A-prosessin eri vaiheissa. Tuotamme puuttuvaa tietoa, jonka avulla torjutaan yrityskauppojen pahimpia riskejä", NayaDaya Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Timo Järvinen sanoo.


Olennaista ei ole vain uusi ymmärrys vaan myös prosessin tehokkuus, vakiointi ja tuotteistus. "M&A-prosessissa henkilöstöä ei saa kuormittaa millään ylimääräisellä. Tunteiden ja tieteen voima on siinä, että saamme selville merkityksellisimmät asiat kysymällä vain kolme intuitiivista kysymystä. Pitkiä kyselyjä ei tarvita, ja vastaaminen on mielekkäämpää. Metodi sivuuttaa automaattisesti kaiken epäolennaisen ja visualisoi asiat, jotka todella vaikuttavat käyttäytymiseen", Järvinen kuvailee.


Koivumäki korostaa prosessimaista lähestymistapaa: "Olemme kehittäneet yhdessä optimaalista mallia, joka tukee koko DD- ja integraatioprosessia. Älykäs ja ketterä ratkaisu tuottaa toistuvia, ajantasaisia tilannekuvia, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin ja korjaavien toimenpiteiden toteutuksen. Näin saadaan aikaan merkittävää hyötyä."


Miksi perinteiset kyselyt eivät tuota tarvittavaa tietoa? Järvisen mukaan vastaus perustuu tieteeseen: "Tyytyväisyyskyselyt eivät kerro sitoutumisen syitä, koska sitoutuminen ei korreloi tyytyväisyyden kanssa. Tunteiden ja tieteen avulla sitoutumisen ymmärtäminen ei ole lainkaan vaikeaa, kunhan käytössä on oikeat työkalut."


Deloitte ja NayaDaya auttavat yhdessä asiakkaita onnistumaan


Deloitten ja NayaDayan yhteistyö ei koske ainoastaan M&A-empatia-analytiikan kehittämistä vaan myös asiakkaiden yhteistä palvelemista. Ratkaisu on sovitettu Deloitten kokonaisvaltaisen M&A-palvelukokonaisuuden osaksi.


"Tyypillinen palvelu, jota tarjoamme, sisältää integraatioprosessin kokonaisvaltaista suunnittelua ja toteutusta. Deloitten ja NayaDayan palvelut tukevat hyvin toisiaan. Empatia-analytiikka on mainio työkalu muutoksen johtamiseen. Kun riskit tunnistetaan ajoissa, niihin voidaan reagoida viipymättä. Keveys, ketteryys ja toistettavuus luovat puitteet jatkuvuudelle ja tehokkuudelle. Malli soveltuu M&A-pelikirjan tehokkaaksi käytännöksi", Koivumäki suosittelee.


"Ennen vakioidun prosessin käynnistämistä suosittelemme kevyttä ja riskitöntä kokeilua, jolla empatia-analytiikan hyödyt voidaan tunnistaa yrityskaupan tai pääomasijoituksen yhteydessä. Silmät avautuvat parhaiten oman datan ja tulosten kautta. Toimimme Deloitten kanssa yhdessä tai erikseen asiakkaidemme tarpeiden mukaan", Järvinen jatkaa.


Empatia-analytiikkaa on kehitetty useita vuosia ja sovellettu lukuisten brändien, työnantajien ja ilmiöiden analysoimiseen. M&A-prosessin äärellä yhdistyvät valtava, globaali ongelma ja uraauurtava tieteellinen innovaatio, joka on jo keitetty kovaksi lukuisten yritysjärjestelyjen yhteydessä.


"Tuhannetkaan työtunnit eivät olisi riittäneet, jos emme olisi saaneet tueksemme Deloitten poikkeuksellista kokemusta ja huippuluokan asiantuntemusta. Olemme kiitollisia yhteistyöllä saavuttamastamme etumatkasta – tavoitteet ovat korkealla", Järvinen kiittelee.


"Olemme perustavaa laatua olevan tosiasian äärellä: ilman sitoutuneita ihmisiä ei ole onnistunutta integraatiota. Vaihtuvuus ja tuottavuuden putoaminen tulevat todella kalliiksi. Kun tämä suhteutetaan yrityskauppojen mittakaavaan ja tavoitteisiin, on vaikea olla suosittelematta ratkaisua, joka on konkreettinen askel oikeaan suuntaan", Koivumäki summaa.


Katso tallenne Deloitten ja NayaDaya Oy:n yhteisestä webinaarista: M&A ja HR-riskit – Deloitten kokemukset ja empatia-analytiikan mahdollisuudet.


Lisätiedot

Tapio Koivumäki, Partner, Operational M&A, Advisory Leader, Deloitte, puh. 040 357 6138, tapio.koivumaki@deloitte.fi

Timo Järvinen, CEO & Co-founder, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo.jarvinen@nayadaya.com


Jos haluat keskustella empatia-analytiikan hyödyntämisestä yritysjärjestelyjen tai pääomasijoitusten yhteydessä, varaa tapaaminen tästä.


Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Tarjoamme neuvonantoa laajasti eri liikkeenjohdon alueilla: tilintarkastus- ja neuvontapalvelut, konsultointi, riskienhallintapalvelut, yritysjärjestelyt sekä vero- ja lakipalvelut. Meitä deloittelaisia on globaalisti jo 415 000, joista Suomessa työskentelee 750. https://www2.deloitte.com/fi/fi.html


NayaDaya Oy auttaa yrityksiä ja pääomasijoittajia hallitsemaan henkilöstöä koskevia riskejä: irtisanoutumisaaltoa ja M&A-prosessien epäonnistumisia. Tunteisiin ja tieteeseen perustuva empatia-analytiikka™ paljastaa työntekijöiden vaihtuvuuden ja tuottavuuden putoamisen juurisyyt. Vakioitu ratkaisu on kevyt eikä kuormita henkilöstöä. Lisätiedot https.//www.nayadaya.fi.

bottom of page