top of page

Blogikirjoitus: Todellinen “äänivyöry” heittää Trumpin ulos Valkoisesta talosta

Trump sai amerikkalaiset äänestämään. NayaDaya-tunnetutkimuksen ja vaalituloksen perusteella Trumpin ”äänivyöryllä” on kuitenkin kaksi puolta: presidentin uudelleenvalinta saattoi mobilisoida jopa yli 90 miljoonaa ihmistä äänestämään, mutta Trumpin epäonneksi puolet heistä halusi hänestä eroon.

Blogikirjoitus: Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy


Donald Trump on väittänyt itsepäisesti voittaneensa Yhdysvaltain presidentinvaalit äänivyöryllä. Mielenosoittajien edessä Washingtonissa hän toisti tarinaansa määrätietoisesti.


CNN:n mukaan termi "äänivyöry" ei vaikuta oikealta missään kuviteltavissa olevassa tilanteessa: “Even if Trump overturned all six states where his campaign is claiming – without proof – wrongdoing, he would win, yes, but not with anything close to a landslide”.


Nostan esiin toisenlaisen näkökulman: Trump todella aiheutti ennennäkemättömän "äänivyöryn" – mutta ei sellaista, johon hän itse näyttää uskovan. Puolet äänivyörystä toi Trumpille kymmeniä miljoonia ääniä, mutta toinen puoli vyörystä hautasi hänen jatkokautta koskevat haaveensa.


Helpotus tarkoittaa uhan välttämistä.


NayaDaya Oy:n, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä toteutetun tutkimuksen (julkaistu 28.10.2020) mukaan yhdysvaltalaisten äänestäjien yleisin positiivinen tunne Trumpin uudelleenvalintaa tai Bidenin valintaa kohtaan oli helpotus.


Vaalien yhteydessä helpotus merkitsee ei-toivotun vaalituloksen välttämistä. USA:n presidentivaaleissa tämä tarkoittaa Trumpin uudelleenvalinnan tai Bidenin valinnan välttämistä.


Äänestäjät, jotka ilmaisivat helpotusta Trumpin uudelleenvalintaa kohtaan, eivät olleet innostuneita Trumpin valinnasta vaan halusivat välttää Bidenin valinnan. Ihmiset, jotka ilmaisivat helpotusta Bidenin valintaa kohtaan, eivät olleet hullaantuneita Bidenin valinnasta – he halusivat ensisijaisesti eroon Trumpista.


”Äänivyöryjen” lyhyt matematiikka paljastaa vastakkaiset vaikutukset.


Mitä tutkimuksessa ilmaistujen helpotuksen tunteiden valtava määrä tarkoittaa Trumpin – tai Bidenin – "äänivyöryjen” yhteydessä? Todellisissa äänivyöryissä on kyse siitä, kuinka suuren ihmisjoukon ehdokkaat saivat liikkeelle äänestämään joko itseään tai vastustajaansa.


Aloitetaan ehdokkaiden äänimääristä:

 • Trump – 74 miljoonaa ääntä

 • Biden – 81 miljoonaa ääntä

Helpotuksen osuus kaikista positiivisista tunteista tutkimuksessa:

 • Trumpin uudelleenvalinta – helpotus 37 % (muut positiiviset tunteet 63 %)

 • Bidenin valinta – helpotus 56 % (muut positiiviset tunteet 44 %)

Oletetaan kaksi asiaa:

 • Trumpin tai Bidenin puolesta äänestäneet kokivat jonkinlaisia myönteisiä tunteita ehdokkaansa valintaa kohtaan (ei välttämättä itse ehdokasta kohtaan)

 • Helpotuksen osuus kaikkien amerikkalaisten äänestäjien joukossa vastaa suunnilleen helpotuksen osuutta presidentinvaaleissa äänestäneiden keskuudessa

Ollaksemme tarkkoja, NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä toteutetussa tutkimuksessa positiivisia tunteita olivat rakkaus, kiinnostus, ilo, ihailu, ilo, ylpeys, tyytyväisyys, myötätunto, huvittuneisuus ja helpotus. Negatiivisia tunteita olivat syyllisyys, pelko, katumus, suuttumus, häpeä, pettymys, suru, halveksunta, inho ja viha. Lisäksi tarjolla oli vaihtoehto "ei tunnetta". Tunnemalli, jossa on 20 vaihtoehtoa (10 positiivista ja 10 negatiivista) perustuu Geneven yliopiston tutkimukseen.


Takaisin lyhyeen matematiikkaan: edellä olevat luvut ja oletukset huomioiden Trumpin ja Bidenin todelliset ”äänivyöryt” näkyvät kahden ihmisryhmän äänestyskäyttäytymisessä.


Trumpin “äänivyöry”:

 • T1: Trumpin äänestäjät/seuraajat – 47 miljoonaa ääntä (muita positiivisia tunteita kuin helpotusta Trumpin valintaa kohtaan tuntevat)

 • T2: Trumpin uudelleenvalintaa ensisijaisesti välttävät Bidenin äänestäjät – 45 miljoonaa ääntä (helpotus Bidenin valintaa kohtaan)

 • Trumpin positiivinen ja negatiivinen äänivyöry – 92 miljoonaa ääntä

Bidenin “äänivyöry”:

 • B1: Bidenin äänestäjät/seuraajat – 36 miljoonaa ääntä (muita positiivisia tunteita kuin helpotusta Bidenin valintaa kohtaan tuntevat)

 • B2: Bidenin valintaa ensisijaisesti välttävät Trumpin äänestäjät – 27 miljoonaa ääntä (helpotus Trumpin valintaa kohtaan)

 • Bidenin positiivinen ja negatiivinen äänivyöry – 63 miljoonaa ääntä

Ja takaisin todellisiin ääniin:

 • Trumpin äänet: T1 + B2 = 74 miljoonaa ääntä

 • Bidenin äänet: B1 + T2 = 81 miljoonaa ääntä

Trumpin äänivyöryssä kymmenet miljoonat ihmiset äänestivät Trumpin puolesta – ja Trumpia vastaan.


Edellä olevien karkeiden arvioiden mukaan, huomioiden Yhdysvaltain äänestäjien tunteet ehdokkaiden valintaa kohtaan, Trump sai aikaan paljon suuremman äänivyöryn kuin Biden.


Trumpin epäonneksi melkein puolet äänestäjistä, jotka hän sai liikkeelle, loivat negatiivisen äänivyöryn. Ihmiset, jotka kokivat esimerkiksi inhoa, pelkoa ja pettymystä Trumpin uudelleenvalintaa kohtaan, tunsivat enimmäkseen helpotusta Bidenin valintaa kohtaan. Tämän valtavan joukon äänet suuntautuivat Trumpin uudelleenvalintaa vastaan. Ne eivät olleet osa Bidenin ”äänivyöryä” vaan ennenkaikkea seurausta Trumpin kaksinapaisesta vaikutuksesta. Merkittävä osa amerikkalaisista äänesti vaaleissa todennäköisesti vain päästäkseen Trumpista eroon.


Trumpin tappio johtui hänestä itsestään. Trumpin epäusko Bidenin tulosta kohtaan näyttää johtuvan kyvyttömyydestä ymmärtää ja hyväksyä hänen oman käyttäytymisensä ja politiikkansa vaikutuksia. Suurin syy Bidenin valtavaan äänimäärään oli Trump. Biden ei ollut inspiraation lähde, joka sai 81 miljoonaa äänestäjää vaaliuurnille.


Yhdysvaltain vaalituloksen todellinen lähde olivat inhoa, pelkoa ja pettymystä aiheuttavat kokemukset ja tulevaisuudenkuvat, jotka saivat amerikkalaiset äänestämään aktiivisemmin kuin koskaan – heittääkseen istuvan presidenttinsä ulos Valkoisesta talosta.


Timo Järvinen, CEO & Co-founder, NayaDaya Inc.

Tel. +358 40 505 7745, timo@nayadaya.com

Bio


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com

bottom of page