top of page

Asikkala on rakkauden arvoinen kunta

Asikkalan kunnassa on otettu ilolla vastaan tutkimustulokset, joiden perusteella kuntalaisten kokemukset Asikkalasta ovat poikkeuksellisen positiivisia ja rakkaus kuntabrändiä kohtaan on todellista. Kuntalaisten ja muualla Suomessa asuvien tunteita ja sitoutumista Asikkalaa kohtaan selvitettiin empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan tutkimuksessa.

Tutkimuksessa kysyttiin Asikkalassa asuvien tunteita Asikkalan kuntaa kohtaan. Tunteitaan ilmaisseista kuntalaisista noin 90 prosenttia kokee Asikkalaa kohtaan positiivisia tunteita. Negatiivisten tunteiden osuus on noin kymmenen prosenttia. Tutkimuksen toteuttaneen NayaDayan tuoreessa valtakunnallisessa tutkimuksessa positiivisten tunteiden osuus asuinkuntaa kohtaan oli alle 10 000 asukkaan kunnissa noin 80 prosenttia ja kaikissa kunnissa ja kaupungeissa noin 75 prosenttia[1].


”Empatiatutkimus kertoo kuntalaisten todellisista tunteista ja osallisuudesta suhteessa Asikkalaan. Hyödynnämme tuloksia kuntastrategian laadinnassa ja dialogissa kuntalaisten kanssa. Asikkalan tilanne ylitti odotukset: yhdeksän kymmenestä kokee asuinkuntansa myönteiseksi. Asikkalan vetovoima on näkynyt myös muuttovoitossa, jonka takana on pitkäjänteistä työtä kuntabrändin tunnettuuden ja verkostojen rakentamiseksi”, Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka sanoo.


Negatiivisia tunteita poikkeuksellisen vähän


Yleisimmät tunteet omaa asuinkuntaa kohtaan ovat asikkalalaisten joukossa tyytyväisyys (31 %), ylpeys (23 %) ja mielihyvä (18 %). Negatiivisista tunteista yleisin on pettymys (5 %). Pettymyksen osuus kaikissa suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa oli koko Suomea koskevassa tutkimuksessa noin 12 prosenttia[1].


Positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä suhteessa omaan asuinkuntaan ennakoiva EVI-arvo (Emotional Value Index) on Asikkalassa 64/100. Kaikkien kuntien ja kaupunkien EVI-arvo oli valtakunnallisessa tutkimuksessa 55/100[1]. EVI-luku mahdollistaa kuntien ja kaupunkien vertailun toisiinsa, saman kokoisiin kuntiin tai kaupunkeihin sekä koko maahan.


Rakkaudessa valtavasti potentiaalia


Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Hilkka Kemppiä (kesk.) ilahduttaa tutkimuksen tuloksissa erityisesti se, että Asikkala on osoittautunut asukkaittensa rakkauden arvoiseksi. Kuntalaisista seitsemän prosenttia tuntee Asikkalaa kohtaa rakkautta. Rakkaus on kunta- ja kaupunkibrändille ihanne, jota voidaan tavoitella positiivisten, osallistavien kokemusten avulla, avoimella keskustelulla, läsnäololla ja luottamuksella.


”Tutkimuksen tulokset osoittavat että rakkaus kuntabrändiä kohtaan on mahdollista ja todellista. Kiintymystä Asikkalaan vahvistavat monet tekijät: kuntamme luonto, palvelutaso, persoonallisuus, upeat yritykset ja tapahtumat sekä yhteisöllisyys. Rakkaudessa on valtavasti potentiaalia, jota voimme vapauttaa”, Kemppi korostaa.


Kuntaliitto valitsi Kempin vuoden valtuutetuksi 2019. Asikkala-brändiä koskeva tutkimus toteutettiin yhteistyössä empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan kanssa ja rahoitettiin Kuntaliiton palkintorahoilla.


Tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta brändien ja ilmiöiden yhteydessä tutkivan NayaDayan CEO Timo Järvinen painottaa, että ollakseen rakkauden arvoinen kunta- tai kaupunkibrändin ei tarvitse olla täydellinen.


”Rakkaus syntyy epätäydellisyydestä – tärkeintä on uskaltaa olla totta. Haavoittuvuus mahdollistaa myötätunnon ja halun olla toisen puolella ahdingonkin keskellä. Kun asukkaat tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi muutoinkin kuin neljän vuoden välein ja kun negatiivisetkin tunteet hyväksytään ja kohdataan, avautuu ovi kuntademokratiaa täydentävälle empatialle ja rakkaudelle. Tätä rohkeutta on Asikkalassa”, Järvinen sanoo.


Uutta ymmärrystä ja kehityskohteita


Asikkala-brändin herättämiä tunteita tutkittiin myös muualla asuvien joukossa koko Suomen kattavalla paneelitutkimuksella. Suomalaisista lähes kolmannes tunnistaa Asikkalaa koskevia omakohtaisia merkityksiä ja tunteita. Positiiviset tunteet ovat yli kuusi kertaa yleisempiä kuin negatiiviset kokemukset. Ylivoimaisesti yleisin kokemus tunteita Asikkalaa kohtaan ilmaisseiden keskuudessa on kiinnostus (34 %).


”Tutkimus on onnistunut, kun se tuottaa uutta ymmärrystä ja tunnistaa kehityskohteita. Asikkalan väkiluvun kasvattamisessa on paljon potentiaalia kaikenikäisten keskuudessa. Tunnistettua vetovoimaa on etenkin yli 40-vuotiaiden perheellisten joukossa”, Asikkalan kunnan kehittämispäällikkö Isa Maunula toteaa.


Tutkimuksen faktat:

  • Asikkala-brändiä koskeva kunnan sisäinen tunnedata kerättiin avoimella verkkokyselyllä 19.1.-2.2.2021

  • Kyselyyn vastasi 552 henkilöä, joista 325 asuu Asikkalassa ja 227 muualla

  • Asikkala-brändiä koskeva valtakkunnallinen tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelin avulla 20.-22.1.2021

  • Paneeli (otoksen koko 1001) kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia

  • Paneelitutkimuksen kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla

  • Asikkalan sisäisen tutkimuksen taustamuuttujia ovat ikäryhmä, sukupuoli ja asuinkunta

  • Valtakunnallisen tutkimuksen taustamuuttujia ovat ikä, sukupuoli, sijainti, perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, kotitalouden tulotaso, ammattiryhmä, koulutus, sosiaalisen median käyttö ja puoluekanta

  • Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan, Geneven yliopiston tutkimukseen sekä käyttäytymistä, sitoutumista ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin


[1] Suomalaisten tunteet ja osallisuus suhteessa kuntiin, kaupunkeihin ja valtuustojen toimintaan (2021). NayaDaya Oy.


Lisätiedot


Rinna Ikola-Norrbacka, kunnanjohtaja, Asikkalan kunta, rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi, puh. 044 778 0210


Timo Järvinen, CEO, NayaDaya Oy, timo@nayadaya.com, puh. 040 505 7745


Liite: Infograafi positiivisista ja negatiivisista tunteista Asikkalaa sekä muita suomalaisia kuntia ja kaupunkeja kohtaan


Luonnonläheinen, 8100 asukkaan Asikkalan kunta sijaitsee Päijänteen ja Vesijärven syleilyssä. Kuntakeskus Vääksy on tunnettu huvilahistoriaa henkivästä vanhasta Vääksystä ja kauniista kanavamiljööstä. Monipuolinen palvelutarjonta, kattava kouluverkko, vireät kylät sekä jylhät vesistömaisemat tekevät Asikkalasta ainutlaatuisen paikan elää. Asikkala on Suomen liikkuvin kunta, jonka tarjoamista eduista nauttivat niin kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat kuin paikalliset yritykset. Lisätiedot https://www.asikkala.fi


NayaDaya on suomalainen empatia-analytiikkayhtiö, joka tutkii tunteita, käyttäytymistä ja osallisuutta ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tavoittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää muutosta datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen avulla. Metodimme perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com

bottom of page