top of page

Ansaitseeko yrityksesi tai organisaatiosi vastuullisuus ihmisten sitoutumisen?

"Työntekijöiden, asiakkaiden ja rahoittajien halu vaikuttaa on huomattava mahdollisuus yrityksille ja organisaatioille. Haluatko olla se, johon ihmiset kiinnittyvät vai se, jonka he kiertävät?" kirjoittaa empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n perustaja Timo Järvinen.

Ihmisissä on vahvaa potentiaalia vastuullisuuteen. Tutkimuksissamme on noussut näkyviin halu ymmärtää, osallistua ja vaikuttaa.


Ihmisillä on yhä enemmän taipumus sitoutua vastuulliseen toimintaan ja vastuullisiin toimijoihin. Vastuullisuuden ja vastuuttomuuden herättämien tunteiden vaikutus työntekijöiden, asiakkaiden ja rahoittajien käyttäytymiseen on aikamme suurimpia mahdollisuuksia – ja myös uhkia – yrityksille ja organisaatioille.


Kyse on kilpailuedusta luonnonvalinnassa, jossa vastuullisuus lisääntyy vääjäämättömästi. Ihmiset äänestävät jaloillaan ja luottokorteillaan ja sitoutuvat työnantajiin ja brändeihin, jotka antavat heille mahdollisuuden olla vastuullisia ja välttää vastuuttomuutta. Voittajia ovat toimijat, jotka ansaitsevat ihmisten osallistumisen, luottamuksen ja sitoutumisen.


Juuri nyt jokaisen yrityksen ja organisaation on syytä kysyä, olemmeko henkilöstömme, asiakkaidemme ja rahoittajiemme sitoutumisen arvoisia.


Riittääkö vaatimusten noudattaminen?


Onko riittävää, että noudatetaan EU-direktiivejä ja laaditaan asianmukaiset raportit? Tehdäänkö tarpeeksi, jos otetaan huomioon DEI-näkökulmat (diversity, equity, inclusion)?


Tutkimuksemme osoittavat, että vaatimusten täyttäminen ei sellaisenaan liikuta ihmisten tunteita eikä vahvista sitoutumista. DEI-osa-alueet ovat merkityksellisiä mutta vain osa vastuullisuutta eivätkä aina päällimmäisiä sitoutumisen lähteitä.


Mihin siis kannattaa keskittyä? Valmiita vastauksia ei ole, ne vaihtelevat yrityksissä ja organisaatioissa ja eri ajanhetkinä. Vastaukset eivät löydy perinteisistä mittareista eivätkä raporteista vaan työntekijöittesi ja asiakkaittesi tunteista ja tunteiden juurisyistä.


Älä siis esitä kysymystä itsellesi vaan henkilöstöllesi ja asiakkaillesi. Äläkä keskity tyytyväisyyteen, joka ei korreloi lainkaan sitoutumisen kanssa. Asetu ihmisten asemaan ja luota empatiaan.


Mihin ihmiset sitoutuvat ja mitä he välttelevät?


Tunteiden, tieteen ja datan avulla saat helposti selville, mikä yrityksesi tai organisaatiosi vastuullisuudessa tai sen puuttumisessa on ihmisille merkityksellistä.


Empatia-analytiikka kertoo, mihin henkilöstösi ja asiakkaasi sitoutuvat ja mitä he pyrkivät välttämään. Saat selville, mihin kannattaa suunnata toimenpiteitä ja viestintää, jotta yrityksesi tai organisaatiosi olisi ihmisten sitoutumisen arvoinen.


Tervetuloa puolen tunnin webinaariin torstaina 27.10.: Vastuulliset työntekijät ja asiakkaat suurin tilaisuutesi


Blogin kirjoittaja on empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvinen.


Yhteystiedot

Timo Järvinen, toimitusjohtaja, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo.jarvinen[at]nayadaya.com


NayaDaya Oy auttaa yrityksiä ja organisaatioita palvelemaan sidosryhmiensä pyrkimyksiä vastuullisuuteen. Työntekijät, asiakkaat ja rahoittajat sitoutuvat yhä enemmän vastuullisiin toimijoihin. Tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuva empatia-analytiikka osoittaa ainutlaatuisella tavalla, mihin on panostettava sitoutumisen ja lojaliteetin ansaitsemiseksi. Lisätiedot https://www.nayadaya.fi

bottom of page