top of page

Empatia-analytiikka™ – helposti toistettavia riskianalyyseja

Empatia-analytiikka™ ei ole projekti vaan ainutlaatuinen täsmätyökalu ja vakioitu, kevyesti toteutettava palveluprosessi, joka päivittää ratkaisevan tärkeää tilannekuvaa henkilöstöä koskevista riskeistä.

Empatia-analytiikan™ käyttö ei kuormita osapuolia. Intuitiivisessa lyhyessä online-kyselyssä on valmiit kysymykset: tunteet esimerkiksi työantajaa tai yritysintegraatiota kohtaan, tunteiden voimakkuus, tunteiden juurisyyt sekä taustamuuttujat. Pitkiä, perinteisiä kyselyjä ei tarvita eikä henkilötietoa kerätä.

Tunnedatan kerääminen ja analysointi hyödyntävät Geneven yliopiston tieteellistä tutkimusta ja tunteiden tutkimisen metodia[1,2].

Sitoutumista ymmärretään tieteellisellä algoritmilla 

Data analysoidaan käyttäytymistä ennakoivalla algoritmilla[3], joka tunnistaa positiivisen sitoutumisen, passivoitumisen, lamaantumisen ja vetäytymisen sekä vastustuksen juurisyyt ja syiden painoarvot.

Ketterä palvelu ja digitaalinen alusta tuottavat havainnollista infografiikkaa, seurantaa ja vertailua helpottavia tunnuslukuja sekä visuaalisen raportin. Tulokset voidaan käydä läpi yhdessä tai AI-avusteisesti.

Tuore riskianalyysi vakioidulla ja vaivattomasti toistettavalla palvelulla

Tulokset paljastavat ainutlaatuisella tavalla, miten sitoutuneita työntekijät ovat työnantajaan tai yritysintegraatioon. Ennen kaikkea ne osoittavat juurisyyt henkilöstöpidon, vaihtuvuuden ja tuottavuuden takana.

 

Empatia-analytiikka™ ei ole projekti vaan vakioitu ja tuotteistettu palveluprosessi. Ketterä analyysikierros on helppoa toistaa. Stabiilissa tilanteessa 1-2 kertaa vuodessa riittää. Sijoitusta koskevan due diligencen aikana riittää yksi kierros. Yrityskaupan ja integraation aikana kokonaisuus koostuu yhden kierroksen "human capital DD:stä" ja kolmesta kierroksesta integraation eri vaiheissa.

Ajantasaisen tilannekuvan ja riskianalyysin avulla voidaan tehdä oikeita päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät sekä inhimilliseen että taloudelliseen menestykseen.

[1] Based on the scientific research conducted by the University of Geneva.

[2] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.

[3] A scientific algorithm that predicts positive, engaged, and prosocial behavior, developed by NayaDaya Inc.

Ketterä analyysikierros

Empatia-analytiikka-kierros-web-100623.png

Vakioitu M&A-prosessi

bottom of page