shutterstock_1199780830-2000x816-c5.jpg

Yrityksesi tai organisaatiosi kriittisin kysymys: Mikä saa ihmiset sitoutumaan tai lähtemään?

Työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät päättävät valinnoillaan, ketkä selviytyvät ja menestyvät – ja ketkä eivät. Yhä useammin vaakakupissa painaa vastuullisuus. Onko yrityksesi tai organisaatiosi yksi niistä, joihin ihmiset sitoutuvat vai yksi niistä, joita he välttelevät.

Yrityksen tai organisaation perustavinta laatua oleva kysymys koskee ihmisten sitoutumista: mitkä konkreettiset asiat lisäävät henkilöstön, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien lojaliteettia tai katoa?

Oikeat vastaukset ohjaavat toimenpiteitä sitoutumisen, tulosten ja kestävän kasvun vahvistamiseksi. Selviytymiseksi, kilpailuedun luomiseksi sekä inhimilliseksi ja taloudelliseksi menestykseksi.

 

Väärät vastaukset johtavat kilpailukyvyn, työntekijiöiden ja asiakkaiden menettämiseen. Inhimillisiin ja taloudellisiin tappioihin.

Vastuullisuuden merkitys sitoutumisen tai välttelyn syynä kasvaa koko ajan. Vastuullisuuden osatekijöiden (ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta, talous ja hallinto) painoarvot ja vaikutukset ovat tapauskohtaisia. Lista yleisistä ESG-vaatimuksista ei kerro mitään siitä, mikä ihmisiä sitouttaa ja mikä ei. Eikä etenkään siitä, mikä tietyn yrityksen tai organisaation tilanne on – ja mihin pitäisi panostaa.

Perinteiset kyselyt eivät ymmärrä sitoutumista

 

Jos yritykset ja organisaatiot haluavat tunnistaa syyt sitoutumisen ja välttelyn takana, ja ennen kaikkea toimia tästä ymmärryksestä käsin, perinteisistä kyselyistä ei ole hyötyä.

 

Tosiasia perustuu tieteeseen: tyytyväisyys tai ylipäätään kokemusten positiivisuus tai negatiivisuus eivät korreloi lainkaan sitoutumisen kanssa. Sitouminen on täysin erillinen käyttäytymisen dimensio. Tyytyväiset ihmiset eivät ole sitoutuneita.

Ihmisten sitoutuminen perustuu tunteisiin – tunteet vaikuttavat ratkaisevasti käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Jos halutaan ymmärtää sitoutumista ja lojaliteettia, on ymmärrettävä tunteita, tunteiden juurisyitä ja tunteiden vaikutuksia sitoutumiseen.

Vastaukset löytyvät tunteista, tieteestä ja datasta – empatia-analytiikasta.

shutterstock_261811682-1500x1500-c5.jpg