In the race to sustainability, there is more and more to win and lose

Sitoutuminen vastuullisuuteen on lähde hyvän kierteelle ja kilpailuedulle

Vastuullisuuden puuttuvaa palasta ei tarvitse etsiä kaukaa: se löytyy jokaisesta ihmisestä. Henkilöstön ja asiakkaiden sitouttaminen vastuullisuuteen luo arvoa ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle.

Yritysten ja organisaatioiden vastuu ympäristöstä, ihmisistä ja yhteiskunnasta sekä taloudesta ja hallinnosta (ESG) vaikuttaa yhä enemmän henkilöstön ja asiakkaiden sitoutumiseen.

 

Kehitys johtaa siihen, että vastuulliset toimijat menestyvät, vastuuttomat kuihtuvat. Suunta on oikea, mutta muutokseen on saatava vauhtia. Ei riitä, että täytetään velvollisuudet ja laaditaan lakisääteiset raportit.

Tarvitaan hyvän kierre, joka ruokkii itse itseään. Syvenevän, vastuullisen kädenjäljen ainekset ovat inhimillisissä kokemuksissa, tunteissa ja osallistumisessa. Tämän muutoksen edistäminen on empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n elämäntehtävä.

Liike-elämän ja yhteiskunnan kaikilla osapuolilla on päivä päivältä enemmän voitettavaa ja hävittävää.

Empatia-analytiikka helpottaa arkista työtä vastuullisuuden ja kestävän kasvun edistämiseksi

Kun ihimillisiä kokemuksia ja käyttäytymistä ymmärretään vastuullisuuden yhteydessä, on helpompaa priorisoida toimenpiteitä, kohdentaa viestintää sekä sitouttaa henkilöstöä ja asiakkaita. 

ESG:n kaksi puolta: määräysten noudattaminen ja kokemus

ESG on laajasti käytetty viitekehys ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntaa sekä hallintotapaa ja taloutta koskevalle vastuullisuudelle. Raportointia koskevien velvollisuuksien lisääntyessä on hyvä muistaa, että määräysten noudattaminen on vasta kilpailun aloituskorkeus. Todellinen kilpailu käydään henkilöstön ja asiakkaiden kokemusten ja sitoutumisen tasolla.