top of page

Yrityksen ja pääomasijoittajan keskeinen riski ja menestystekijä: henkilöstön sitoutuminen

Tutkimusten mukaan yhä useammat työntekijät suunnittelevat työpaikan vaihtoa. Työnantajan haavoittuvuus on erityisen suuri yrityskauppojen ja integraatioiden yhteydessä. Sekä epäorgaanisesti kasvavat yritykset että pääomasijoittajat investoivat suurelta osin ihmisiin – silti päätöksiä tehdään ilman käsitystä henkilöstön sitoutumiseen liittyvistä riskeistä.

Yrityksen perustavinta laatua oleva kysymys koskee henkilöstön sitoutumista: Miten sitoutuneita työntekijät ovat työnantajaansa tai käsillä olevaan muutokseen, kuten yritysintegraatioon? Mitkä juurisyyt lisäävät henkilöstöpitoa tai vaihtuvuutta? Mikä lisää motivaatiota tai saa tuottavuuden romahtamaan? Mikä kiihdyttää tai jarruttaa toivottua muutosta?

Ongelma on huomattava. McKinseyn mukaan kolmannes Euroopan työntekijöistä harkitsee irtisanoutumista lähiaikoina. Haaste koskee myös Suomea. Baronan työelämätutkimus 2023 kertoo, että 37 prosenttia suomalaisista pohtii työpaikan vaihtoa, alle 40-vuotiaista peräti 44 prosenttia.

Transformaatiot ovat yrityksille erityisen haastavia. Harvard Business Reviewn mukaan jopa 70-90 prosenttia yrityskaupoista epäonnistuu. Deloitte kertoo, että suurin osa onnistuneen integraation esteistä liittyy ihmisiin ja yrityskulttuuriin. Monet yritysjärjestelyt johtavat henkilöstöpitoa koskeviin ongelmiin.

M&A:ssa ja pääomasijoituksissa HR-riskien hallinta puutteellista

Yrityskaupoissa ja pääomasijoituksissa henkilöstöä koskevat riskit jäävät liian vähälle huomiolle. Ongelmat huomataan helposti vasta niiden realisoituessa.

Riskien toteutuminen tulee kalliiksi. Gallupin mukaan yhden työntekijän korvaamisen kustannukset voivat vaihdella puolikkaasta kaksinkertaiseen vuosipalkkaan.

 

Riskien hallinnan kannalta on keskeistä vastata – sekä ennen kauppaa tai sijoitusta että integraation aikana  – ennakoivalla tavalla kriittisiin kysymyksiin:

  • Onko tuottavuus putoamassa?

  • Onko vaihtuvuus lisääntymässä?

  • Onko odotettavissa häiriöitä ja kustannuksia, jos irtisanoutuneita osaajia joudutaan korvaamaan?

  • Menetetäänkö kasvusynergiaa, jonka toteuttamisessa ihmisillä on usein ratkaiseva rooli?

Vastaukseksi ei riitä kyllä tai ei. On tunnistettava, mitä on odotettavissa ja ennen kaikkea miksi – ja miten henkilöstöä koskevat ongelmat voidaan ratkaista.

Perinteiset kyselyt eivät ymmärrä sitoutumista

Jos haluat tunnistaa syyt sitoutumisen tai sen puuttumisen takana ja toimia tästä ymmärryksestä käsin, perinteisistä kyselyistä ei ole hyötyä. Tosiasia perustuu tieteeseen: tyytyväisyys ei kerro sitoutumisesta. 

Työntekijöiden sitoutuminen perustuu tunteisiin, jotka vaikuttavat ratkaisevasti käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Jos haluat ymmärtää sitoutumista, on ymmärrettävä tunteita, tunteiden juurisyitä ja tunteiden vaikutuksia käyttäytymiseen.

Tunneympyra.png

Tyytyväisyys on vain yksi ihmisen tunteista. Usein sillä kuvataan ylipäätään kokemuksen positiivisuutta tai negatiivisuutta. Kummassakaan tapauksessa tyytyväisyyden määrä ei korreloi sitoutumisen kanssa.

 

Kuvan 20 tunnetta ovat peräisin Geneven yliopistossa kehitetystä metodista, joka kattaa ihmisen tunneavaruuden kokonaisvaltaisella tavalla. NayaDaya Oy hyödyntää tieteellistä mallia omassa empatia-analytiikassaan.

bottom of page