top of page
shutterstock_1916700374-2000-c5.jpg

Selvitä sitoutumisen ja välttelyn syyt empatia-analytiikan™ avulla

Tunteet, tiede ja data tekevät sen, mihin perinteiset kyselyt tai mittarit eivät pysty.

Empatia-analytiikka™ vastaa tunteiden ja tieteen avulla yritysten, brändien, organisaatioiden, oppilaitosten sekä kuntien ja kaupunkien kriittiseen kysymykseen: Mitkä ovat sidosryhmien sitoutumisen ja välttelyn juurisyyt?

Vastaus kertoo, mihin kannattaa kohdistaa toimenpiteitä sitoutumisen vahvistamiseksi, tulosten parantamiseksi ja kestävän kasvun rakentamiseksi.

Käytännön esimerkkejä empatia-analytiikan™ hyödyntämisestä erilaisissa asiayhteyksissä:

  • Brändi (yritys, tuote tai palvelu) ja asiakkaat – mikä luo lojaliteettia, mikä aiheuttaa asiakaskatoa?

  • Työ/työnantaja ja työntekijät – mikä lisää henkilöstöpitoa, mikä aiheuttaa poistumaa?

  • Vastuullisuus ja työntekijät – mikä sitouttaa, mikä aiheuttaa henkilöstökatoa?

  • Transformaatio ja työntekijät – mikä sitouttaa muutokseen, mikä vaikeuttaa muutosta?

  • Yritysintegraatio ja työntekijät – mikä sitouttaa integraatioon ja lisää henkilöstöpitoa, mikä aiheuttaa poistumaa ja saa yrityskaupan epäonnistumaan?

  • Kunnat/kaupungit ja asukkaat – mikä lisää veto- ja pitovoimaa, mikä aiheuttaa asukaskatoa?

  • Koulut ja koululaiset – mikä sitouttaa koulunkäyntiin, mikä lamauttaa?

  • Oppilaitokset ja opiskelijat – mikä sitouttaa opiskeluun, mikä lamauttaa ja aiheuttaa keskeyttämisiä?

  • Yhteiskunnalliset ilmiöt ja kansalaiset – mikä saa ihmiset sitoutumaan erilaisiin asioihin, mikä aiheuttaa välttelyä (esimerkiksi rokotusten ottaminen, verojen maksaminen, äänestäminen, julkisen liikenteen käyttö)?

Oikea hetki ratkaisevien kysymysten esittämiseen ja vastausten hankkimiseen on nyt: Ihmiset tekevät tunteidensa perusteella valintoja koko ajan. He vaihtavat työpaikkoja, brändejä, tuotteita, palveluja, asuntoja, opiskelupaikkoja ja sijoituskohteita – he tekevät asioita ja jättävät asioita tekemättä. He äänestävät jaloillaan, lompakoillaan ja kirjaimellisesti äänioikeudellaan.

Jos tiedät, mikä saa ihmiset sitoutumaan siihen tai välttelemään sitä, mitä itse edustat ja edistät, kaikki on helpompaa ja tuloksellisempaa. Vastaukset saat empatia-analytiikasta, tunteiden ja tieteen kautta – tavalla, johon perinteiset kyselyt tai mittarit eivät kykene.

Katso miten empatia-analytiikkaa toteutetaan käytännössä.

Esimerkkejä infografiikasta

Sitoutumisen ja välttelyn juurisyyt

Empatia-analytiikka-matriisi-esimerkki-suomi-v3.png

Kuva on esimerkki. Ennakoitavan käyttäytymisen juurisyyt nousevat empatia-analytiikasta™ tapauskohtaisesti.

Emotion-Impact-fin-2.png

Emotion Impact® on tunnusluku, joka ennakoi positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä asteikolla 0-100. Indikaattori toimii seurannan ja vertailun tukena, kun sitoutumisen tasoa arvioidaan  erilaisissa asiayhteyksissä.

bottom of page