shutterstock_348076976_2000x635_c5_2.jpg

Suurempaa arvoa ja kilpailuetua vastuullisuudesta empatia-analytiikan avulla

Empatia-analytiikan avulla voidaan välttää riskejä, rakentaa kilpailuetua sekä luoda suurempaa arvoa ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle.

Työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksia vastuullisuudesta voidaan ymmärtää tunteisiin, tieteeseen ja dataan perustuvan empatia-analytiikan avulla.

Metodi luo intuitiivisen tilannekuvan ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntaa sekä hallintotapaa ja taloutta koskevasta vastuullisuudesta (ESG).

Empatia-analytiikka tuottaa kriittistä ymmärrystä päätöksentekoon:

  1. Mitkä ESG-osatekijät yksityiskohtineen ovat merkityksellisiä työntekijöille ja asiakkaille?

  2. Miten esiin nousevat asiat vaikuttavat käyttäytymiseen: lojaliteettiin sekä henkilöstö- ja asiakaskatoon?

  3. Mihin kohdentaa toimenpiteitä ja viestintää, jotta luodaan arvoa, kilpailuetua ja vastuullista kasvua?

Empatia-analytiikka edistää sekä vastuullisuuden ensiaskeleita että pitkälle edennyttä vastuullisuustrategiaa.

Empatia-analytiikkaa vastuullisuuteen: avaimet käteen -ratkaisu ja ketterä prosessi

Empatia-analytiikkaa vastuullisuuteen: kriittistä ymmärrystä ESG-kokemuksiin (esimerkki infograafeista)

NayaDaya-vastuullisuus-puuttuva-palanen-vihrea.png
Vastuullisuus kiihtynyt globaaliksi kilpailuksi – mitä puuttuu?

Vastuullisuus on yhä keskeisempi osa yritysten ja brändien välistä kilpailua, jossa määräysten noudattaminen ei riitä. Kilpailuetu syntyy henkilöstö- ja asiakaskokemuksista. ESG-kokemusten sivuuttaminen on huomattava riski.

ESG:n kaksi puolta: määräysten noudattaminen ja kokemus

ESG on laajasti käytetty viitekehys ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntaa sekä hallintotapaa ja taloutta koskevalle vastuullisuudelle. Raportointia koskevien velvollisuuksien lisääntyessä on hyvä muistaa, että määräysten noudattaminen on vasta kilpailun aloituskorkeus. Todellinen kilpailu käydään henkilöstön ja asiakkaiden kokemusten ja käyttäytymisen tasolla.