top of page

NayaDaya Analytics – henkilöstöä koskevat riskianalyysit

®

Tutkimusten mukaan yhä useammat työntekijät suunnittelevat työpaikan vaihtoa. Työnantajan haavoittuvuus on erityisen suuri yrityskauppojen ja integraatioiden yhteydessä. Kasvua tavoittelevat yritykset ja pääomasijoittajat tarvitsevat motivoituneita, aikaansaavia ja toinen toistaan tukevia ihmisiä. Silti henkilöstölle tehdään kyselyjä, jotka eivät ymmärrä lainkaan sitoutumista eivätkä sitoutumisen puutetta.

NayaDaya® Analytics vastaa tunteiden, tieteen ja datan avulla työnantajien, epäorgaanisesti kasvavien yritysten ja pääomasijoittajien keskeisiin kysymyksiin:

  • Miten sitoutuneita työntekijät ovat työnantajaansa, muutokseen tai yritysintegraatioon?

  • Mitkä juurisyyt saavat henkilöstön lähtemään, tuottavuuden putoamaan ja muutoksen epäonnistumaan?

  • Mitkä syyt vahvistavat henkilöstöpitoa, tuottavuutta ja muutosvalmiutta?

  • Mihin kohdistaa toimenpiteitä riskien minimoimiseksi sekä ihmisten sitoutumisen ja suorituskyvyn maksimoimiseksi?

 

NayaDaya® Analytics sivuuttaa automaattisesti kaiken epäolennaisen ja visualisoi asiat, jotka todella vaikuttavat työntekijöiden käyttäytymiseen. Käyttäytymistä ja sitoutumista ymmärretään tieteeseen perustuvan algoritmin avulla.

Pintaa syvemmälle kaivautuva ymmärrys saadaan aikaan lyhyellä, vakioidulla prosessilla, joka ei kuormita ihmisiä. Poikkeuksellisen intuitiiviset työvälineet poikkeavat täysin perinteisistä kyselyistä. Vastaaminen vie vain muutaman minuutin, ja keskeiset tulokset nähdään yhdellä silmäyksellä. Tieteellinen analytiikkaa paljastaa kriittisiä asioita, joita ei ole edes kysytty. Vastaajien henkilöllisyyttä ei tunnisteta.

Lue lisää henkilöstöä koskevasta riskianalytiikasta:

Kokeile kyselytyökalua ja katso malliraportti.

Katso miten NayaDaya ja Deloitte lähestyvät M&A-prosessia yhdessä.

Lue miten Rantalainen Group vahvistaa M&A-analytiikan avulla henkilöstöpitoa yrityskaupoissa.

Henkilöstön sitoutumista työnantajan vastuullisuuteen ovat analysoineet muun muuassa Gofore ja Lassila & Tikanoja.

Esimerkkejä infografiikasta

Henkilöstöpidon ja vaihtuvuuden juurisyyt sekä toimenpiteiden kohdistaminen

NayaDaya-root-cause-analysis-web.png

Kuva on esimerkki. Ennakoitavan käyttäytymisen juurisyyt ja vaikutukset tunnistetaan tieteellisen analytiikan ja algoritmin avulla tapauskohtaisesti.

NayaDaya-risk-level-indicator-web.png

Riskitasomittari ennakoi henkilöstön negatiivista, vetäytyvää ja ei-yhteisöllistä käyttäytymistä asteikolla 0-100. Indikaattori toimii seurannan ja vertailun tukena, kun arvioidaan henkilöstöriskin tasoa työnantajan, muutoksen tai yritysintegraation yhteydessä. Tunnusluku kertoo myös sijoituskohteen riskitasosta.

NayaDaya-employee-experiences-indicator-web.png

Henkilöstökokemusmittari kertoo työntekijöiden tunteista työnantajaa, muutosta tai integraatiota kohtaan. Vihreä kuvaa ainoastaan positiivisia tunteita, punainen vain negatiivisia tunteita, sininen ristiriitaisia tunteita ja harmaa tunteiden puuttumista eli merkityksettömyyttä.

bottom of page